Chladicí věž

V chladicí věži je přebytečné teplo z technických procesů odváděno odpařující se vodou. Aby se zabránilo zahušťování vody při odpařování a aby byla zajištěna hygiena chladicí vody, může JUMO poskytnout odpovídající měřicí a regulační techniku. Sledováním měřených veličin vodivosti, zákalu a hodnoty pH je zajištěna kvalita chladicí vody.

Naše řešení pro chladicí věže

Řešení pro chladicí vodu

Kompletní měřicí a automatizační technika pro úpravu chladicí vody

JUMO jako dodavatel řešení poskytuje měřicí a regulační techniku pro odpařovací chladicí věže. Můžete tak mít měřené veličiny jako jsou vodivost, hodnotu pH a zákal pod kontrolou v 1 centrálním bodě. V případě potřeby lze také měřit chlor nebo brom. Rovněž je také možné zaznamenávat naměřené hodnoty zabezpečeným způsobem. Regulační technika JUMO umožňuje řídit proces odsolování a dávkování biocidu nebo dezinfekčního prostředku. Snímač průtoku zde zajišťuje nepřetržitou cirkulaci.