Komorová pec Komorová pec

Diskontinuální procesy tepelného zpracování

Mnoho průmyslových procesů vyžaduje přerušované tepelné zpracování. Optimální procesní podmínky se snadněji vytvářejí a udržují v uzavřených systémech, jako jsou ohřívací a sušící komory nebo komorové pece. Některé aplikace vyžadují absolutní nepropustnost (např. v inertních plynových a vakuových pecích), které tuto formu vyžadují.