Insert your alternative text
Odpovědnost při exportu

Kontrola exportu

Vyvážející společnosti jsou povinny zkontrolovat, zda zboží, které má být vyvezeno, podléhá obchodním omezením (například současným předpisům o embargu). S exportovaným zbožím lze volně obchodovat, pouze pokud nejsou ohroženy bezpečnostní zájmy jednotlivých zemí a mírové soužití lidí.Dodržování exportních předpisů

Společnost JUMO GmbH & Co. KG tuto povinnost dodržuje. Zavedli jsme systém pro správu exportu, který je přizpůsoben naší firemní skupině. Záměrně se distancujeme od jakýchkoli nezákonných prodejních procesů, jako je účast na činnostech v oblasti vývoje, výroby a distribuce jaderných, biologických a chemických zbraní, stejně tak nosných raket. Zajišťujeme nejvyšší možnou míru právní jistoty ve všech dovozních a vývozních procesech tím, že klasifikujeme naše výrobky podle aktuálních seznamů zboží, kontrolujeme v cílové zemi, zda neobsahuje jakákoli pravidla týkající se embarga, kontrolujeme koncové zákazníky podle sankčních seznamů a zjišťujeme použití naše výrobky.

Oddělení kontroly exportu poskytuje centrální podporu podnikové skupině v Německu i v zahraničí. Náš tým Vám s tímto tématem kdykoli rád poradí. Jsme také k dispozici pro jakékoli dotazy týkající se prohlášení o kontrole vývozu nebo kontroly sankčních seznamů. Můžete nás kontaktovat telefonicky na níže uvedených telefonních číslech nebo e -mailem na adresu exportcompliance@jumo.net.


Další informace

Prohlášení o vývozních omezeních

Na některé výrobky JUMO se rovněž vztahují omezení kontroly vývozu (například nařízení ES o dvojím použití). „Produkt dvojího užití“ může být použit v civilním i vojenském kontextu. Na určité exportní projekty je proto nutné získat povolení od německého Spolkového úřadu pro hospodářské záležitosti a kontrolu exportu (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA). To, kterých produktů se to týká, můžete zjistit v „Prohlášení o omezení exportu“.

Download

Prohlášení o kontrole vývozu

Společnost JUMO a její dodavatelé mají společnou povinnost vždy dodržovat zákonné požadavky v oblasti kontroly vývozu a zaručit jejich důsledné vymáhání. Z těchto důvodů očekáváme, že naši dodavatelé poskytnou prohlášení o kontrole vývozu včas. Z našeho formuláře můžete přesně zjistit, která data jsou požadována. Pokud od nás požadujete dlouhodobé prohlášení dodavatele, kontaktujte nás prostřednictvím následujícího e-mailu: LLE_Anforderung@jumo.net.

Download