Insert your alternative text

Informace o společnosti

JUMO Měření a regulace s.r.o.
Křídlovická 943/24a
603 00 Brno

Telefon: +420 541 321 113
Fax: +420 541 211 520
E-Mail: info.cz@jumo.net
Internet: www.jumo.cz

Jednatelé:

Dipl.-Ing. Dr. Klaus Hense, Ing. Ivo Jemelík

Zápis v obchodním rejstříku:

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37638

Daňové identifikační číslo:

CZ26219981

Bankovní spojení:

účet CZK:
ČSOB, a.s., číslo účtu: 8010-0103430273/0300
IBAN: CZ87 0300 0080 1001 0343 0273, BIC: CEKOCZPP

účet EUR:
ČSOB, a.s., číslo účtu: 43027280/0300
IBAN: CZ73 0300 1712 8001 0343 0273, BIC: CEKOCZPP

Osoba odpovědná za obsah:

Ing. Ivo Jemelík, Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno

Systém sdruženého plnění EKO-KOM:

Klientské číslo: EK-F00024611

Poznámka k řešení sporů v rámci EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR):
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Naši e-mailovou adresu naleznete v horní části informací o společnosti

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb jsme odpovědni za vlastní obsah na těchto webových stránkách v souladu s obecnými právními předpisy, jako poskytovatelé služeb nejsme povinni monitorovat předložené nebo uložené informace třetích osob nebo kontrolovat okolnosti, které naznačují protiprávní činnost. Povinnosti vyplývající z obecného práva odstranit nebo zablokovat používání informací zůstávají nedotčeny. Jakákoli odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy se zjistí konkrétní protiprávní jednání. Po seznámení se s takovým porušením okamžitě tento obsah odstraníme.