Chladicí věž

Úprava chladicí vody

V mnoha technických procesech vzniká nevyužité teplo, např. v případě datových center a elektráren. Procesní teplo musí být rozptýleno, aby se ochránili lidé, rostliny a produkty před touto tepelnou energií. Tuto funkci plní odpařovací chladicí zařízení, známá také jako chladicí věže. Vzhledem k tomu, že chladicí voda má tendenci při odpařování houstnout roztokem solí a pevných látek a je živnou půdou pro organismy (řasy, patogeny), je nutné kvalitu vody neustále sledovat.