Parlons en !

Auf der HYDROGEN ONLINE CONFERENCE 2021

Wir nehmen am 08. Oktober 2021 an dem größten digitalen Wasserstoff-Event der Welt teil. Sind sie auch bei der HYDROGEN ONLINE CONFERENCE? Wir würden uns freuen, wenn wir uns dort zumindest virtuell sehen und ins Gespräch kommen könnten.

Erfahren Sie mehr!
Hydrogen Online Conference

Rencontrez-nous au HOC, le plus grand événement mondial sur l'hydrogène numérique.

Sjednejte si schůzku nyní!

Thomas Reus

Market Segment Manager Renewable Energies

Phone:

+49 661 6003 336 Sjednejte si schůzku nyní!

Z 80 na 300 za 30 let

Čistá energie ve velkém množství

Praktické využití vodíku je vyzkoušené a prověřené mnohaletými výzkumy – od raketového pohonu až po vodíkem poháněné palivové články ve vlacích, autobusech a osobních automobilech. Zdaleka největší spotřeba vodíku se však dnes stále objevuje v surovině pro chemický a petrochemický průmysl. Celosvětově se v roce 2019 spotřebovalo přibližně 80 Mt vodíku. Vzhledem k jeho budoucímu využití jako čistého nosiče energie pro energetickou transformaci se předpokládá, že spotřeba vodíku do roku 2050 dosáhne 300 Mt ročně.

Vodík je nejjednodušší chemický prvek s vysokou dostupností.

Vodík je nejjednodušší chemický prvek s vysokou dostupností.

Princip výroby vodíku

Princip výroby vodíku

Power to Gas

Zelený vodík pro čistou dopravu a teplo

Zelený vodík se vyrábí pomocí zelené energie z obnovitelných zdrojů energie v elektrolyzérech. Energie se využívá k rozdělení vody (H2O) na její složky vodík (H2) a kyslík (O2). Vodík pak může být skladován různými způsoby a používán v různých aplikacích. Pomocí palivových článků lze provozovat bez CO2 například nákladní auta nebo lodě. Palivové články lze také použít k provozu malých kombinovaných tepláren a elektráren k zajištění elektřiny a tepla v obytných budovách. Vodík lze také doplňovat do stávající sítě zemního plynu, kde je následně skladován, přepravován a později spalován například v průmyslových pecích. Pomocí CO2 ze vzduchu nebo výfukových plynů může být vodík syntetizován také na metan (zemní plyn) nebo e-paliva (benzín), což umožňuje nahradit fosilní paliva i v aplikacích, které jsou obtížně ovladatelné elektricky nebo s vodíkem.

image alt text

Na bezpečné straně se společností JUMO

Pro svět čisté energie týkající se vodíku se vyvíjí mnoho sofistikovaných systémů. Ty sahají od elektrolyzérů, skladovacích a přepravních systémů až po palivové články a syntézy. Všechny tyto systémy mají jedno společné: Aby mohly být provozovány bezpečně a stabilně, jsou zapotřebí moderní senzory pro sledování a měření tlaku, teploty, hladiny a vodivosti. JUMO má v tomto oboru přes 70 let rozsáhlých zkušeností, o které se s vámi rádi podělíme.

Zjistit více o našich řešeních

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.[nur 1 Zeichen eingegeben]
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. [nur 1 Zeichen eingegeben]
Vyberte prosím možnost

Svým požadavkem jste nám stanovili úkol, který bychom rádi splnili k Vaší spokojenosti. V této souvislosti shromažďované údaje se ukládají. Pro úspěšné zpracování Vašeho požadavku je nutné vyplnit všechna dostupná pole (povinná jsou pouze pole označená *). Vaše údaje používáme ke zpracování Vašeho požadavku v rámci obchodního procesu. S osobními údaji nebude dále nakládáno. Zejména nepředáváme žádné údaje třetím stranám. Vyhrazujeme si právo statisticky vyhodnocovat anonymní datové záznamy.