Kleiner Tannenbaum im Wald
Sociální odpovědnost

Podnikatelská činnost založená na etických principech

Jako rodinný podnik spravovaný vlastníkem je zohlednění etických zásad v našich podnikatelských akcích a při vzájemném jednání přirozenou součástí naší firemní filozofie. Jako dlouholetý člen ZVEI (Ústřední asociace výrobců elektrotechniky a elektroniky) bylo samozřejmostí, že jsme v roce 2010 písemně stvrdili podpisem kodex chování ZVEI a oficiálně se tak zavázali dodržovat etické zásady.

Listina rozmanitosti

„Rozmanitost jako příležitost“ je princip listiny rozmanitosti, iniciativy německých společností na podporu rozmanitosti. Rozmanitost zde znamená, že všichni zaměstnanci jsou oceňováni bez ohledu na pohlaví, národnost, etnický původ, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo identitu.

Pro nás tyto věci nepochybně tvoří součást vzájemné uctivé interakce. Jsou praktikovány v našem každodenním životě. Podpisem listiny rozmanitosti jsme se také veřejně zavázali podporovat klima přijetí a vzájemné důvěry v naši společnost.


Listina rozmanitosti

Podepsaný dokument

Download

Lidé všech věkových kategorií a prostředí pracují pro JUMO po celém světě.

Kodex chování - platí celosvětově

Kodex chování je celosvětově použitelný a vychází z mezinárodně platných dohod, jako je Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Řídí se také základními pracovními standardy Mezinárodní organizace práce (ILO) a zásadami deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji.

Download

Chceme zachovat tak krásnou přírodu, jakou najdete zde v regionu Rhön.

Máte další dotazy?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pavel Novák +420 774 680 877 +420 774 680 877