Nádrže na balastní vodu na palubě lodi Hospodaření s balastními vodami Úprava pitné vody Čištění odpadních vod

Úprava vody

Úprava vody je na velkých lodích nezbytná. Balastní voda se musí čistit, aby při vypouštění nepoškozovala místní ekosystémy. Čistí se také odpadní voda. Na lodích se pitná voda často získává z mořské vody. Pro všechny tyto aplikace nabízí JUMO senzorovou a automatizační techniku ​​s příslušnými schváleními pro přepravu.