Verantwortungsbewusst

Die Qualität liegt bei JUMO in der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters. Ständige Prozessverbesserungen können durch unser betriebliches Vorschlagswesen, eine Ideenbox und dem Shopfloor-Management von jedem einzelnen Mitarbeiter erreicht werden.

Professionell

Die Qualität unserer Produkte liegt uns dabei besonders am Herzen. Ein umfangreiches Mess- und Prüfequipment bildet dafür die Basis:

  • 3D Koordinatenmessmaschine
  • 3D Röntgen-Computertomographie
  • Rasterelektronenmikroskop mit EDX
  • Infrarotspektrometer
  • Prüfstand für IP-Schutzartprüfung
  • Schwingprüfanlage
  • GTEM-Zelle für EMV Messungen
  • und noch weitere

Ansprechpartner


Vedoucí zajišťování kvality

Harald Gienger +49 661 6003-271 +49 661 6003-271

Begeistert

Thomas Ost, Projektmanager Vacuumschmelze GmbH & Co.KG

"Wir haben mit dem JUMO-Engineering einen starken Partner gefunden, dessen fachliche Kompetenz uns überzeugt hat."

Vacuumschmelze GmbH & Co.KG
Thomas Ost, Projektmanager

Ausgezeichnet

Bescheidenheit ist eine Tugend, die JUMO sehr wichtig ist. Aber wir sind auch so selbstbewusst, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Vor allem wenn uns andere loben, nehmen wir das dankbar an. Wir freuen uns über unsere Erfolge und Auszeichnungen, die uns in unserem Handeln bestätigen.

Wir sind stolz, dass unsere Leistungen als Unternehmer und Arbeitgeber sowie unsere Kompetenz in den Bereichen Markenkommunikation und Sensortechnik anerkannt werden.

Samthandschuhe für die Kräuterbehandlung

Getrocknete Kräuter sind nicht nur aus der Küche kaum mehr wegzudenken. Der Trocknungsprozess ist aufwändig, da die Kräuter sehr schonend behandelt werden müssen, um eine optimale Qualität und einen größtmöglichen Wirkstoffgehalt zu garantieren. JUMO hat mit ihrem Partner Hofgutkräuter GmbH & Co. KG in Reinheim eine energieeffiziente und variable Lösung entwickelt.

Erfolgsgeschichte lesen
Standardy kvality

Kvalita není náhoda

Kvalita je to výsledek fungujícího systému. JUMO vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní produkty pro měřicí, regulační a automatizační techniku. Vzhledem k neobvykle vysoké hloubce výroby na průmyslovou společnost jsme schopni vyrábět kvalitu "Made in Germany" na všech úrovních.

S moderní technologií, jako je 3D rentgenový počítačový tomograf, zajišťujeme vynikající kvalitu našich výrobků.

ISO 9001 | ISO 9001 IQNET
(JUMO Měření a regulace s.r.o.)

Implementací našeho procesně orientovaného systému managementu kvality podle požadavků DIN EN ISO 9001:2015 je zajištěn udržitelný úspěch naší společnosti. Naším cílem je dosáhnout nejvyšší možné úrovně spokojenosti zákazníků prostřednictvím neustálého hodnocení potřeb a očekávání zákazníků. Systematické personální plánování a rozvoj posiluje povědomí našich zaměstnanců o činnostech ke splnění požadavků na produkty.

Download

Certifikace

Prostřednictvím systematického plánování kvality vyvíjíme a vyrábíme produkty, které splňují požadavky našich zákazníků. Náš systém řízení kvality je certifikován podle nejnovější normy DIN EN ISO 9001. To vše děláme s cílem být partnerem, na kterého se můžete spolehnout.

Výše jsou k dispozici ke stažení certifikáty platné pro naši společnost JUMO Měření a regulace s.r.o.
Certifikáty platné pro naši mateřskou společnost JUMO GmbH & Co. KG jsou k dispozici v dolní části stránky.

Naše ocenění

Hessen Champions 2015
German brand award 2017
Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand 2019
Grosser Preis des Mittelstandes
Leading Employer Deutschland 2020
Top Arbeitgeber Mittelstand 2020

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001
(JUMO GmbH & Co. KG)

Implementací našeho procesně orientovaného systému managementu kvality podle požadavků DIN EN ISO 9001:2015 je zajištěn udržitelný úspěch naší společnosti. Naším cílem je dosáhnout nejvyšší možné úrovně spokojenosti zákazníků prostřednictvím neustálého hodnocení potřeb a očekávání zákazníků. Systematické personální plánování a rozvoj posiluje povědomí našich zaměstnanců o činnostech ke splnění požadavků na produkty.

Download

Zajištění kvality podle směrnice 2014/34/EU ATEX (CE2004) (JUMO GmbH & Co. KG)

Implementace požadavků evropské směrnice 2014/34/EU a DIN EN 80079 "Výbušné atmosféry - Aplikace systémů managementu kvality" zajišťuje, že naše zařízení a ochranné systémy lze použít v prostorech s nebezpečím výbuchu, pokud jsou používány k určenému účelu. Notifikovaná osoba pravidelně monitoruje soulad systému managementu kvality podle přílohy IV směrnice.

Download

Zajištění kvality podle směrnice 2014/68/EU (CE0036) (JUMO GmbH & Co. KG)

Implementace požadavků evropské směrnice 2014/68/EU zajišťuje, že naše zařízení a ochranné systémy lze použít jako tlaková zařízení, pokud jsou používány k určenému účelu. Notifikovaná osoba pravidelně monitoruje soulad systému managementu kvality podle směrnice 2014/68/EU příloha III, modul D.

Download

Směrnice 2014/32/EU (JUMO GmbH & Co. KG)

Implementace požadavků evropské směrnice 2014/32/EU zajišťuje, že naše párované teplotní snímače lze použít jako měřicí zařízení kategorie MI-004 „měřiče tepla“, pokud jsou používány k určenému účelu. Jako výrobce deklarujeme shodu (označení CE a metrologické označení) pro tyto páry teplotních snímačů, protože splňují všechny příslušné požadavky směrnice. Notifikovaná osoba pravidelně monitoruje soulad systému managementu kvality podle přílohy D směrnice 2014/32/EU.

Download

Německý zákon o měření a kalibraci - MessEG (JUMO GmbH & Co. KG)

Implementace požadavků německého zákona o měření a kalibraci (MessEG) zajišťuje, že naše párované teplotní snímače pro měřiče chladu lze použít jako měřicí zařízení, pokud jsou používány k určenému účelu. Jako výrobce v případě potřeby deklarujeme shodu těchto párů teplotních snímačů, protože splňují všechny příslušné zákonné požadavky. Notifikovaná osoba pravidelně monitoruje soulad systému managementu kvality podle německého zákona o měření a kalibraci.

Download

DAkkS (DKD) / DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (JUMO GmbH & Co. KG)

Naše kalibrační laboratoř DAkkS má implementované obecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v souladu s DIN EN ISO/IEC 17025. Kalibrační laboratoř DAkkS je pro kalibrace teploty uznána německým akreditačním orgánem a je pravidelně monitorována.

Download

DIN EN ISO 3834-3 (JUMO GmbH & Co. KG)

Naše svařovací produkční zařízení mají implementované požadavky na jakost definované v DIN EN ISO 3834-3 pro tavné svařování kovových materiálů. Požadavky na svařování při výrobě tlakových zařízení podle evropské směrnice 2014/68/EU byly ověřeny uznávaným zkušebním střediskem. Uznání jako výrobce podle AD-2000 Merkblatt HP 0 ve spojení s DIN EN ISO 3834-3 bylo certifikováno a je pravidelně monitorováno.

Download

CCC certifikát (JUMO GmbH & Co. KG)

Certifikát CCC je čínský povinný certifikát pro různé skupiny výrobků, zejména technické, elektronické výrobky a výrobky v automobilovém sektoru. Výrobci produktů podléhajících certifikaci mohou exportovat do Číny pouze prostřednictvím certifikace CCC. Naše výrobky nepodléhají certifikaci a nevyžadují osvědčení.

Download

VDB certifikát (JUMO GmbH & Co. KG)

Asociace drážního průmyslu v Německu sdružuje výrobce všech produktů pro železniční provoz. Členové sdružení jsou pevně oddáni vysoce efektivní a udržitelné technologii železniční dopravy.

Download