Distribuční stanice dálkového vytápění a domovní přípojka Distribuční stanice dálkového vytápění Domovní přípojka

Měřiče tepla a chladu

Měřič tepla a chladu je měřicí zařízení pro zjišťování energie spotřebitele. Výpočet zahrnuje měření a výpočet objemového průtoku média a teplotního rozdílu mezi průtokem a zpětným průtokem. 2 možnosti použití jsou v distribučních stanicích dálkového vytápění nebo na domovní přípojce. JUMO pro tento účel nabízí koordinované páry teplotních snímačů a širokou škálu instalačních míst.