Insert your alternative text
Vaše soukromí je naší starostí

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, které údaje JUMO Měření a regulace s.r.o., Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno, Česká republika (dále JUMO Měření a regulace s.r.o. nebo „my“) shromažďuje a jak tyto údaje zpracováváme.

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši společnost, jakož i o naše produkty a služby. Rádi bychom zajistili, abyste se cítili bezpečně, když navštívíte naše webové stránky, a to i s ohledem na ochranu vašich osobních údajů. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými, v souladu se zákonem stanovenými předpisy o ochraně osobních údajů, zásady ochrany osobních údajů striktně dodržujeme. Dodržování ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Chceme, abyste věděli, jaké údaje v kterém okamžiku shromažďujeme a jak je používáme.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme pouze do té míry, do jaké je to nezbytné k provozu funkčních webových stránek a našich služeb. Osobní údaje našich uživatelů jsou shromažďovány a používány pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy z praktických důvodů nelze získat předchozí souhlas a zpracování údajů přitom umožňuje zákon.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud od subjektu údajů získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, pak čl. 6, odst. 1, písm. a) obecného nařízení EU - Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů, nezbytný pro plnění smlouvy, je-li subjektem údajů smluvní strana. To platí i pro činnosti, které jsou nutné k provedení předsmluvních opatření a ujednání.

Čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR slouží jako právní základ, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou je naše společnost povinna splnit.

Čl. 6 odst. 1, písm. d) GDPR slouží jako právní základ pro případy, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR slouží jako právní základ ke zpracování osobních dat, pokud je zpracování nezbytné pro zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem.

3. Smazání dat a doba jejich uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel jejich uchovávání. Data mohou být uložena i po uplynutí této doby, pokud to předpokládá evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných ustanoveních, kterými se odpovědná osoba musí řídit a podrobit se jim. Údaje budou také zablokovány nebo vymazány, pokud předepsaná doba uložení podle výše uvedených norem vyprší, pokud není potřeba další uchovávání dat pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Automaticky shromažďované neosobní údaje

Pro organizační a technické účely se během používání našich webových stránek ukládají následující údaje:

 • informace o typu a použité verzi prohlížeče,
 • operační systém uživatele,
 • poskytovatel internetových služeb uživatele,
 • IP adresa uživatele,
 • datum a čas přístupu,
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky,
 • webové stránky, ke kterým přistupuje systém uživatele prostřednictvím naší webové stránky.

Tyto technické údaje vyhodnocujeme anonymně a výhradně pro statistické účely, abychom mohli neustále optimalizovat webové stránky a učinit je pro vás ještě atraktivnějšími. Dočasné uložení IP adresy systémem je nutné pro umožnění otevření webové stránky v počítači uživatele. IP adresa uživatele zůstává pro tento účel uložena po dobu trvání relace. Tyto údaje dále používáme k odhalování případů zneužití a k jejich dokumentaci a prevenci takovýchto pokusů.

Použití cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo prostřednictvím internetového prohlížeče na počítačový systém uživatele. Pokud uživatel navštíví webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje identifikaci prohlížeče při opětovném přístupu na webovou stránku.

Používáme soubory cookie, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky je také vyžadují, aby bylo možné identifikovat žádající prohlížeč po změně stránky.

V cookies jsou uložena a přenášena následující data:

 • zadané hledané výrazy,
 • frekvence zobrazení stránek,
 • používání funkcí webových stránek.

Takto získaná uživatelská data jsou pseudonymizována technickými opatřeními. Není tedy již možné přiřadit data uživateli. Údaje se neukládají společně s jinými osobními uživatelskými údaji.

Při návštěvě našich webových stránek informační banner informuje uživatele o používání cookies pro analytické účely a odkazuje k těmto zásadám ochrany osobních údajů. V této souvislosti je zde také poznámka o tom, jak zabránit ukládání cookies pomocí nastavení prohlížeče. Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze poskytovat bez použití souborů cookie. Tyto funkce vyžadují, aby byl prohlížeč rozpoznán po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

 • košík,
 • zapamatování hledaných výrazů.

Údaje o uživatelích, shromážděné technicky nezbytnými soubory cookie, se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů. Použití analytických cookies (prohlížeč, schopnost skriptu Java, rozlišení obrazovky, použité koncové zařízení, šířka pásma, umístění) je za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Analytické soubory cookie nám říkají, jak je webová stránka používána, a to nám umožňuje nepřetržitě optimalizovat naši nabídku.

Cookies jsou ukládány v počítači uživatele a přenášeny na naše stránky. Vy, jako uživatel, máte tedy také plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Přenos cookies můžete zakázat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky zakázány, nemusí již být možné využívat všechny funkce webových stránek v jejich plném rozsahu.

Zabezpečení

Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a všechny třetí strany, zapojené do zpracování údajů, jsou povinni dodržovat české zákony a opatření o ochraně osobních údajů (GDPR) a zacházet s osobními údaji jako s důvěrnými. Při shromažďování a zpracování osobních údajů jsou informace přenášeny v zašifrované podobě, aby se zabránilo zneužití údajů třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále revidována v souladu s technologickým vývojem. Používáme také bezpečná datové připojení (https) pro přenos dat v oblasti obchodu na naší webové stránce.

Kontaktní formulář

Na našem webu je několik kontaktních formulářů, které uživateli umožní nás kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel zvolí tuto možnost kontaktu, data, vyplněná do kontaktního formuláře, budou přenesena k nám a uložena. Tato data zahrnují:

 • téma,
 • jméno,
 • firma/společnost,
 • ulice,
 • PSČ,
 • město/místo,
 • e-mail,
 • tel. číslo,
 • pracovní funkce/pozice,
 • vaše zpráva.

V okamžiku odeslání zprávy jsou uložena také tato data:

 • datum a čas odeslání.

Získáváme tak váš souhlas se zpracováním údajů pro uskutečnění procesu odesílání s odkazem na tuto politiku ochrany soukromí. Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím na webu uvedené e-mailové adresy. V tomto případě jsou osobní údaje uživatele přenesené e-mailem uloženy. V této souvislosti získané údaje nejsou předávány třetím stranám. Údaje slouží výhradně ke zpracování konverzace/komunikace.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR, pokud k tomu uživatel udělil souhlas. Právní základ pro zpracování údajů, přenášených v průběhu zasílání e-mailu, je čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, pak dalším právním základem pro zpracování je čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Osobní údaje ze vstupní masky formuláře jsou zpracovávány pouze za účelem vyřízení žádosti o kontakt. V případě žádosti o kontakt e-mailem vzniká rovněž nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našeho systému informačních technologií.

Data jsou smazána ihned poté, co pomine jejich potřeba k dosažení účelu, pro který byla získána.

Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, pak on/ona může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takových případech nemůže komunikace pokračovat. Uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat e-mailem, telefonicky, faxem nebo dopisem. Veškeré osobní údaje uložené v průběhu zakládání kontaktu jsou v tomto případě smazány.

Potvrzení kontaktních/zákaznických informací

V důsledku navázání kontaktu s námi prostřednictvím kontaktního formuláře na internetu, emailem nebo osobní formou (návštěva, zavolání, návštěva veletrhu), při které jsou uchovávány Vaše, nám předané, osobní údaje, Vám zašleme odpověď o navázání kontaktu. V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace /komunikace. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, pak on/ona může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takových případech nemůže komunikace pokračovat. Uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat e-mailem, telefonicky, faxem nebo dopisem. Veškeré osobní údaje uložené v průběhu zakládání kontaktu jsou v tomto případě smazány.

Webináře

Webináře umožňují komunikaci mezi námi a skupinou lidí, kteří se zaregistrují online na digitální konferenci za účelem získání informací. Při přihlášení na webinář jsou vyžadována následující data pro podporu procesu:

 • jméno a příjmení,
 • pohlaví,
 • e-mailová adresa,
 • firma.

Pro účely webinářů JUMO používá službu GoToWebinar od firmy Citrix, sídlo Citrix, 4988 Great Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA. Za provedení této služby a zpracování dat v této souvislosti odpovídá firma Citrix. Zde najdete politiku ochrany dat společnosti Citrix: https://www.citrix.com/about/legal/privacy/.

Váš e-mail, příjmení a jméno zasíláme společnosti Citrix v rámci pořádání webináře specifického k objednávce/přihlášce. Po skončení webináře jsou agregované statistické údaje předány společnosti JUMO. Pokud jste položili během webináře otázku, obdržíme také informace, týkající se vámi položené otázky, jako je jméno, příjmení, e-mailovou adresu, za účelem zpracování vašeho požadavku po webináři. My sami jsme zodpovědní za data uložená u nás v rámci tohoto procesu.

Poté, co se přihlásíte k účasti na webináři, dostanete další informace a připomenutí o webináři před a po jeho konání e‑mailem.

Audio a video konference

Zpracování dat

Spolu s dalšími metodami používáme konferenční nástroje pro komunikaci se zákazníky. Nástroje, které využíváme, jsou detailněji uvedeny níže. Během komunikace s námi prostřednictvím audio nebo video konference přes internet jsou vaše osobní data shromažďována a zpracovávána námi a také poskytovatelem nástroje pro konferenci.

Přitom konferenční nástroj shromažďuje všechna data, která poskytnete / vložíte pro užívání tohoto nástroje (e-mailová adresa a/nebo tel. číslo). Konferenční nástroj navíc zaznamenává dobu trvání konference, čas začátku a konce účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové“ informace, vztahující se k procesu komunikace (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje, potřebné pro vyřizování online komunikace. Tento zahrnuje zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení.

Veškerý obsah, který se vyměňuje, nahrává, nebo jinak zpřístupňuje v rámci nástroje, je také uložen na serverech nástroje poskytovatelé. Takový obsah konkrétně zahrnuje cloudové nahrávky, chat/rychlé zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace, které byly sdíleny při používání služby.

Prosím, vezměte na vědomí, že nemáme plnou kontrolu nad zpracováním dat u použitých nástrojů. Naše možnosti jsou z velké části determinovány korporátní politikou příslušného providera. Pro další informace o zpracování dat konferenčními nástroji, prosím, prostudujte si prohlášení o ochraně soukromí příslušných použitých nástrojů, jejichž seznam je uveden pod tímto textem.

Účel a právní základ

Konferenční nástroje jsou používány ke komunikaci s budoucími a/nebo existujícími smluvními partnery a/nebo pro nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6, par. 1, odst. 1, písm. b) GDPR). Dále slouží používání těchto nástrojů ke všeobecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo s naší společností (oprávněný zájem v souladu s čl. 6, par. 1, písm. f GDPR). Pokud byl získán souhlas, jsou příslušné nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna.

Doba uložení

Údaje získané přímo námi prostřednictvím nástrojů pro video a audio konference budou z našich systémů vymazány, jakmile požádáte, abychom je vymazali, odvolali váš souhlas s jejich uložením, nebo pokud již neplatí účel uchovávání údajů. Uložené cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, po kterou je ukládají provozovatelé konferenčních nástrojů pro vlastní účely. Podrobnosti vám sdělí přímo provozovatelé konferenčních nástrojů.

Informace o přenosu dat do USA

Používáme nástroje pro online konference od společností se sídlem v USA. Při použití těchto nástrojů mohou být vaše osobní údaje převedeny na americké servery příslušných společností. Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu osobních údajů. Americké společnosti jsou povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům bez toho, abyste vy jako dotčená osoba mohli podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) můžou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale ukládat vaše data, která jsou umístěna na amerických serverech, za účelem sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

V současnosti používáme následující produkty pro audio a video konference:

Informace o ochraně dat pro online schůzky, telefonické konference a webináře prostřednictvím Microsoft Teams

Newslettery

Na našem webu se můžete přihlásit k bezplatnému odběru newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru jsou údaje ze vstupní masky předány nám.

Během procesu registrace jsou také shromažďovány následující údaje:

 • IP adresa přistupujícího počítače,
 • datum a čas registrace,
 • témata, na která budete dostávat newslettery.

Váš souhlas se zpracováním údajů získáváme v rámci procesu registrace s odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů. V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů údaje nejsou předávány třetím stranám. Data slouží výhradně pro zasílání newsletterů. Účelem shromažďování e-mailové adresy je zaslání newsletteru. Shromažďování dalších osobních údajů v rámci registračního procesu slouží k zamezení zneužití služeb nebo e-mailové adresy.

Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele a údaje shromážděné v rámci dvojitého přihlášení (IP adresa, datum a čas registrace) jsou tedy uloženy po dobu aktivního přihlášení k odběru newsletteru. Další osobní údaje, shromážděné v průběhu registračního procesu, budou obecně smazány po uplynutí sedmi dnů.

Přihláška k odběru newsletterů může být uživatelem zrušena kdykoliv. Na každém newsletteru je proto k dispozici odkaz s propojením na tuto funkci.

Toto vám také umožňuje odvolat váš souhlas k uložení vašich osobních dat, předaných nám během registračního procesu.

 JUMO Cloud

Při používání služby JUMO Cloud jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány v souladu s následující smlouvou o zpracování objednávek "-podle článku 28 evropského nařízení o ochraně údajů-".

JUMO Cloud – Smlouva o zpracování podle čl. 28 GDPR

Virtuální online události

Nabízíme vám možnost zúčastnit se virtuálních online akcí. K tomu využíváme služby a platformu 6Connex. Pro registraci a účast na takových akcích jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány následující osobní údaje:

 • titul, jméno, příjmení, společnost, pozice, odvětví, země, PSČ, e-mailová adresa.

Kromě toho lze volitelně zadat následující údaje: Jak jste se o akci dozvěděli a profilový obrázek.

Vaše osobní údaje jsou uloženy výhradně v datových centrech umístěných v Německu, respektive v Evropě. Doba uložení je jeden rok. Pro zpracování a použití osobních údajů pro marketingové a prodejní účely a také pro použití vaší e-mailové adresy v chatovací místnosti bude při registraci získán váš souhlas a bude uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Účastníci takových akcí mohou využít funkci chatu. Funkce je dostupná i účastníkům mezi sebou. Účastníci mají navíc možnost využít funkci videochatu/videokonference Wonder. Nástroj není integrován do platformy 6Connex a mezi systémy nedochází k výměně dat. K používání nástroje není nutná žádná registrace, pouze musí být zvoleno jméno nebo přezdívka a je tak povolen přístup ke kameře a mikrofonu.

Pro účely analýzy a statistik se během virtuálních online událostí vaše údaje o používání shromažďují a zpracovávají. My používáme tyto funkce z důvodu našeho oprávněného zájmu o cílenou reklamu. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je podle čl. 6, odst. 1, písm. a), jsou-li splněny podmínky, čl. 6 písm. b) GDPR.

Používání Facebook Plugins

V rámci naší internetové prezentace využíváme plugins ze sociální sítě facebook.com, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy jsou identifikovatelné podle jednoho z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici, tlačítko „To se mi líbí“ nebo symbol „palec nahoru“) nebo označené frází „sociální plugin na Facebooku“. Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku si můžete prohlédnout zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins .

Pokud navštívíte webové stránky obsahující jeden z těchto pluginů, váš prohlížeč normálně otevře přímé spojení se servery Facebooku a přenáší data na Facebook k uložení na tamních serverech. To se děje bez vašeho souhlasu a nevyžaduje kliknutí na žádné tlačítko. Obsah pluginu je přenášen přímo do vašeho prohlížeče z Facebooku a odtud je integrována webová stránka. Z tohoto důvodu nemáme žádný vliv na rozsah, v jakém Facebook shromažďuje data pomocí tohoto pluginu. http://www.facebook.com/help/?faq=17512

Aktivací a integrací pluginů je Facebook informován, že jste si prohlédli příslušnou stránku našeho webu. Jste-li přihlášeni na Facebooku, Facebook může návštěvu přiřadit k vašemu facebookovému účtu. Pokud komunikujete s pluginy, např pokud například kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo odešlete komentář, budou příslušné informace odeslány přímo na Facebook ve svém prohlížeči a uloží se tam. Pokud nemáte účet na Facebooku, je stále možné, aby Facebook přijal a uložil vaši IP adresu. Přečtěte si, prosím, zásady ochrany osobních údajů Facebooku, kde se dozvíte o účelu a rozsahu shromažďování a dalšího zpracování údajů a používání údajů ze strany Facebooku a také vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí: http://www.facebook.com/policy.php

Pokud máte účet na Facebooku, ale nechcete, aby o vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich webových stránek a tyto údaje propojoval k vašim uloženým údajům o účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku.

Používání Twitteru

Tato stránka používá tlačítka služby Twitter. Tato tlačítka poskytuje Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Lze je identifikovat podle výrazů jako „Twitter“ nebo „Follow“ spolu se stylizovaným modrým ptákem. Pomocí těchto tlačítek je možné sdílet článek nebo některou z našich stránek přes Twitter nebo sledovat poskytovatele na Twitteru. Pokud když uživatel navštíví stránku na tomto webu, která má jedno z těchto tlačítek, jeho prohlížeč otevře přímé spojení se servery Twitteru. Obsah tlačítek Twitter je přenášen přímo z Twitteru do prohlížeče uživatele. Z tohoto důvodu poskytovatel nemá žádný vliv na rozsah dat, která Twitter shromažďuje pomocí tohoto pluginu a chce vás informovat o jejich úrovni znalosti podle údajů Twitteru. Podle toho se přenáší pouze IP adresa uživatele a URL příslušné webové stránky při použití tohoto tlačítka, ale pouze za účelem zobrazení tlačítka. Další informace týkající se tohoto lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy . Nastavení soukromí na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na:

http://twitter.com/account/settings.

Používání Instagramu

Naše stránky obsahují funkce služby Instagram. Tyto funkce poskytuje Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému instagramovému účtu, můžete propojit obsah našich stránek s vaším Instagramovým profilem kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu spojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel těchto stránek nedostáváme informace o obsahu přenášených dat, nebo jak je Instagram používá. Další informace o tomto naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu na: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Používání LinkedIn

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když navštívíte jednu z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, otevřou se spojení s LinkedIn servery. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky z vaší IP adresy. Pokud kliknete na LinkedIn „Tlačítko Doporučit“ a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn dokáže přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme informace o obsahu přenášených dat, nebo jak je LinkedIn používá. Další informace o tomto najdete na LinkedIn zásadách ochrany osobních údajů na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Používání Xing

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce XING, je navázáno spojení se servery XING. Dle našich znalostí, osobní údaje se neukládají. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se nehodnotí chování při používání. Další informace, týkající se ochrany údajů a tlačítka XING Share, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Používání YouTube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránek YouTube společnosti Google. Tyto webové stránky provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek s pluginem YouTube, otevře se připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolujete YouTube přiřadit vaše chování při používání webu přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube. Další informace o tom, jak je nakládáno s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

Sledování webu – Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Google Analytics používá soubory cookie. Cookies jsou uložené textové soubory na vašem počítači pro umožnění analýzy vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky je obvykle přenesena na server Google v USA a tam uložen.

Účel dat

 • marketing,
 • reklama,
 • webová analýza.

Použité technologie

 • cookies,
 • pixel-tags.

Atributy dat

 • IP adresa (anonymizovaná),
 • informace o prohlížeči (typ prohlížeče, odkazující/výstupní stránky, soubory zobrazené na našem webu, operační systém, datum/čas razítko a/nebo clickstream data),
 • údaje o využití (zobrazení, kliknutí).

Shromážděná data

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo jejím prostřednictvím.

 • IP adresa,
 • datum a čas návštěvy,
 • údaje o využití,
 • klik path,
 • aktualizace aplikací,
 • informace o prohlížeči,
 • informace o zařízení,
 • podpora JavaScriptu,
 • navštívené stránky,
 • URL odkazující stránky,
 • stahování,
 • verze Flash,
 • informace o poloze,
 • nákupní činnost,
 • interakce s widgety.

Plugin prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout konfigurací příslušných nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Můžete také Googlu zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie, souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Námitky proti shromažďování dat

Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů. Je nastaven opt-out cookie, který zabraňuje shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: deaktivujte Google Analytics.

Pro více informací o jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Zpracování dat objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Google na zpracování dat objednávek a plně implementujeme přísné požadavky úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Sledování webu – Google Analytics 4

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Google Budova Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Google Analytics používá soubory cookie. Cookies jsou uložené textové soubory na vašem počítači, aby byla umožněna analýza vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy.

Účel dat

 • marketing,
 • webová analýza.

Použité technologie

 • cookies,
 • pixel-tags,
 • tracking-code.

Atributy dat

 • IP adresa (anonymizovaná),
 • informace o prohlížeči (typ prohlížeče, odkazující/výstupní stránky, soubory zobrazené na našem webu, operační systém, datum/čas razítko a/nebo data clickstream),
 • údaje o využití (zobrazení, kliknutí).

Shromážděná data

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím této služby nebo jejím prostřednictvím.

 • údaje o účtu,
 • anonymizovaná IP adresa,
 • bounce rates,
 • informace o prohlížeči,
 • clik path,
 • datum a čas návštěvy,
 • informace o zařízení,
 • stahování,
 • délka návštěvy,
 • informace o poloze,
 • poskytovatel internetu,
 • pohyby myši,
 • rozlišení obrazovky,
 • údaje o chování,
 • URL odkazující stránky,
 • aktualizace aplikací.

Právní základ

Níže je uveden požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 s 1 lit. GDPR

Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchování

Doba uchování je doba, po kterou jsou shromážděná data uložena pro účely zpracování. Data je potřeba vymazat jakmile již nebudou potřebné pro uvedené účely zpracování.

 • Klient si může vybrat, jak dlouho bude Google Analytics data uchovávat. Maximální doba uchování je 26 měsíců.

Převod dat do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděná data do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet data mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany údajů. Pokud jsou data přenášena do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány úřady USA za účelem kontroly a dohledu, případně bez právního důvodu. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou data přenášena. To může být z různých důvodů, jako je skladování nebo zpracování.

 • Spojené státy americké,
 • Singapur,
 • Tchaj-wan,
 • Chile.

Příjemci dat

 • Google Ireland Limited,
 • Google LLC,
 • Alphabet Inc.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Klikněte zde pro shlédnutí politiky ochrany osobních dat

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klikněte zde pro shlédnutí pravidel používání cookies

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknutím sem se odhlásíte od tohoto procesoru ve všech doménách

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Plugin prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout konfigurací příslušných nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; mějte však na paměti že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Můžete také Googlu zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a od zpracování těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče, dostupného pod následujícím odkazem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Námitka proti shromažďování dat

Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů. Je nastaven opt-out cookie, který zabraňuje shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: deaktivujte Google Analytics. Pro více informací o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Zpracování dat objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Google na zpracování dat objednávek a plně implementujeme přísné požadavky úřadu pro ochranu údajů pro používání Google Analytics

Google Tag Manager

Jedná se o systém správy značek (tagů) pro správu značek JavaScript a HTML používaných pro implementaci sledovacích a analytických nástrojů.

Zpracovatelská společnost

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Účely dat

 • Správa značek (tagů) webových stránek

Shromážděná data

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím této služby nebo jejím užíváním.

Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje. Tag Manager je doména bez cookies a neregistruje žádné osobní údaje. Google Tag manager však může spustit jiné tagy, které mohou zaznamenávat data.

 • Nebyla shromážděna žádná data

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=cs

Další informace a možnost odhlášení

Kliknutím sem se odhlásíte od tohoto zpracovatele ve všech doménách

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů

https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Sledování konverzí Google Ads

Toto je služba sledování konverzí. Tato služba zaznamenává, co se stane po kliknutí na reklamu, kterou jsme umístili prostřednictvím Google Ads, když uživatelé následně navštíví web. U konverzí měříme, zda uživatelé po kliknutí na námi umístěnou reklamu prostřednictvím Google Ads provedou na webu určitou námi zadanou akci (např. zda jsou objednány služby). To umožňuje uživateli sledovat, která klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy nebo kampaně vedou k požadované interakci uživatelů.

Léčebná společnost

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Účely údajů

 • Conversion tracking
 • Analýza
 • Měření úspěšnosti marketingových kampaní

Použité technologie

 • Cookies
 • Sledovací pixel
 • Sledovací kód

Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • Jazyk prohlížeče
 • Typ prohlížeče
 • Rozkliknuté reklamy
 • ID souboru cookie
 • Datum a čas návštěvy
 • IP adresa
 • Odkazující adresa URL
 • Webový požadavek
 • Uživatelské chování

Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Čl. 6, ods. 1, bod 1, písm. a nařízení GDPR

Místo zpracování

Toto je primární místo, kde jsou shromážděné údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje zpracovávány také v jiných zemích, budete o této skutečnosti informováni samostatně.

 • Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.

 • Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.

 • Singapur
 • Tchaj-wan
 • Chile
 • Spojené státy americké

Příjemci údajů

Následující obsahuje příjemce shromážděných údajů.

 • Google Ireland Limited, Google LLC, Alphabet Inc

Další informace a odhlášení

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klikněte sem a přečtěte si zásady souborů cookie zpracovatele údajů
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klikněte sem pro odhlášení od tohoto zpracovatele na všech doménách
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informace o uchovávání

Níže vidíte nejdelší možnou dobu uložení informací na zařízení, jak je nastavena při použití metody ukládání souborů cookies a pokud jsou použity ostatní metody.

 • Maximální doba uchovávání souborů cookie: 1 roky
 • Uchovávání souborů jiných než cookie: ne

Remarketing reklam Google Ads

Jedná se o remarketingovou službu. Pomocí remarketingu může uživatel zobrazovat reklamy uživatelům webu na základě jejich zájmů na jiných webech v rámci Reklamní sítě Google (např. ve Vyhledávání Google nebo na YouTube). Za tímto účelem jsou analyzovány interakce uživatelů, např. o produktech a službách, o které má uživatel zájem. To umožňuje uživateli zobrazovat cílenou reklamu na jiných webových stránkách i po návštěvě webové stránky.

Léčebná společnost

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Účely údajů

 • Remarketing
 • Reklama
 • Sledování uživatelské činnosti

Použité technologie

 • Cookies

Shromážděné údaje

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • Délka návštěvy
 • IP adresa
 • Navštívené stránky
 • Uživatel obsahu má zájem o
 • Používání webových stránek
 • Odkazující adresa URL
 • Identifikátor reklamy
 • Datum a čas návštěvy
 • Informace o zařízení
 • Informace o prohlížeči

Právní základ

Níže je popsán požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Čl. 6, ods. 1, bod 1, písm. a nařízení GDPR

Místo zpracování

Toto je primární místo, kde jsou shromážděné údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje zpracovávány také v jiných zemích, budete o této skutečnosti informováni samostatně.

 • Evropská unie

Doba uchovávání

Doba uchovávání je čas, po který jsou shromáždě údaje uloženy pro účely zpracování. Jakmile již údaje nebudou pro uvedené účely zpracování zapotřebí, musí být vymazány.

 • Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Předávání do třetích zemí

Tato služba může předávat shromážděné osobní údaje do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet osobní údaje mimo EU/EHP a do země bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků. Níže naleznete seznam zemí, do kterých jsou údaje přenášeny. Důvody k tomuto kroku mohou být různé, např. uchování nebo zpracování.

 • Singapur
 • Tchaj-wan
 • Chile
 • Spojené státy americké

Příjemci údajů

Následující obsahuje příjemce shromážděných údajů.

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Další informace a odhlášení

Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klikněte sem a přečtěte si zásady souborů cookie zpracovatele údajů
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informace o uchovávání

Níže vidíte nejdelší možnou dobu uložení informací na zařízení, jak je nastavena při použití metody ukládání souborů cookies a pokud jsou použity ostatní metody.

 • Maximální doba uchovávání souborů cookie: 1 roky
 • Uchovávání souborů jiných než cookie: ne

Google reCAPTCHA

Tato služba chrání webové stránky před roboty. Tato služba shromažďuje a analyzuje interakce uživatele na webových stránkách a vytvoří skóre, které naznačuje podezřelé chování uživatelů.

Zpracovatelská společnost

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Účely dat

Tento seznam představuje účely sběru a zpracování údajů:

 • ochrana před roboty,
 • analytika.

Použité technologie

 • JavaScript

Shromážděná data

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím této služby nebo jejím používáním.

 • rozlišení obrazovky,
 • datum a čas návštěvy,
 • IP adresa,
 • jazyk prohlížeče,
 • chování návštěvníků webu,
 • CSS informace,
 • odpovědi na pole otázek na webu,
 • pohyby myši.

Právní základ

Níže je uveden požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 s 1 písm. a GDPR

Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchování

Doba uchování je doba, po kterou jsou shromážděná data uložena pro účely zpracování. Data je třeba vymazat, jakmile již nebude potřeba pro uvedené účely zpracování.

 • Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Příjemci dat

 • Google Ireland Limited,
 • Google LLC,
 • Alphabet Inc.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=cs

Klikněte zde a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Klikněte zde a přečtěte si zásady cookies zpracovatele údajů

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Platforma pro správu souhlasu Usercentrics

Toto je služba správy souhlasu.

Zpracovatelská společnost

Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, Německo

Účely dat

 • dodržování zákonných povinností,
 • uložení souhlasu.

Použité technologie

 • akceptace cookie,
 • místní úložiště.

Atributy dat

 • souhlas „Ano“ nebo „Ne“,
 • data souboru protokolu (IP (anonymní)).

Shromážděná data

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím této služby nebo jejím používáním.

 • datum a čas návštěvy,
 • informace o zařízení,
 • informace o prohlížeči,
 • anonymizovaná IP adresa,
 • údaje o přihlášení a odhlášení.

Právní základ

V následujícím je právní základ pro zpracování osobních údajů požadovaný čl. 6 I 1 GDPR, kde je uveden.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 s. 1, písm. c GDPR

Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchování

Osvědčení o zrušení dříve uděleného souhlasu bude uchováváno po dobu tří let. Na jedné straně je úložiště na základě naší odpovědnosti podle čl. 5 odst. 1, par. 2, GDPR. To zavazuje k dodržování zpracování osobních údajů údaje podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na druhou stranu uložení v běžné promlčecí lhůtě podle § 195 BGB na tři roky. Tato promlčecí doba počíná běžet koncem roku, ve kterém nárok vznikl (§ 199). BGB). Tříletá promlčecí lhůta tedy začíná běžet od konce 31.12. a končí o tři roky později 31.12., 24:00.

Příjemci dat

 • Usercentrics GmbH

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

datenschutz@usercentrics.com

Další informace a možnost odhlášení

Klikněte zde a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů

https://usercentrics.com/privacy-policy/

Mautic open-source projekt automatizace marketingu

Jedná se o open-source službu pro automatizaci úloh online marketingu.

Zpracovatelská společnost

Acquia Inc.53 State Street, 10th Floor Boston, Massachusetts 02109, Spojené státy americké

Účely dat

 • sledování,
 • analytika,
 • marketing.

Použité technologie

 • cookies,
 • JavaScript,
 • web-beacons.

Shromážděná data

Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím této služby nebo jejím použitím.

 • informace o prohlížeči,
 • uživatelská data,
 • datum a čas návštěvy,
 • chování návštěvníků webu,
 • demografické a geografické údaje,
 • informace o zařízení a operační systém,
 • poskytovatel internetu,
 • IP adresa,
 • navštívené stránky,
 • URL odkazující stránky,
 • klik path,
 • stahování,
 • kliknutí.

Právní základ

V následujícím je právní základ pro zpracování osobních údajů požadovaný čl. 6 I 1 GDPR je uveden.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 s 1 písm. a. GDPR

Místo zpracování

Evropská unie

Doba uchování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování.

Příjemci dat

 • Acquia Inc.,
 • Mautic org.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.

privacy@acquia.com

Klikněte zde a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů:

https://www.mautic.org/privacy-policy

Obecná poznámka o externích odkazech

V případě potřeby pro informační účely naleznete na našich webových stránkách externí odkazy na internetové stránky třetích stran, jako např. videa z YouTube, mapové materiály z Google Maps, RSS kanály nebo obrázky z jiných webových stránek. Nad obsah nebo prezentací externích stránek provozovaných třetími stranami nemáme kontrolu. Obsah těchto zásad ochrany osobních údajů tam nemusí platit. Proto se, prosím, ujistěte, že jste informováni o zásadách ochrany osobních údajů poskytovaných příslušným poskytovatelem. JUMO nenese odpovědnost za tyto webové stránky ani za jejich obsah.

Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste dotčeni ve smyslu GDPR a máte vůči odpovědné osobě následující práva:

1.        Právo na informace

Můžete požádat odpovědnou osobu o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme.

Pokud k takovému zpracování došlo, můžete si od odpovědné osoby vyžádat následující informace:

(1)           účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

(2)           kategorie zpracovávaných osobních údajů;

(3)           příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje o vás;

(4)           plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů nebo, nelze-li k tomu poskytnout konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby skladování;

(5)           existence práva na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování správcem údajů nebo o právu vznést námitku proti tomuto zpracování;

(6)           existence práva na odvolání k dozorovému orgánu;

(7)           veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;

(8)           existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR v souvislosti s přenosem dat.

2.          Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči správci údajů, pokud zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Správce údajů musí neprodleně provést opravu.

3.          Právo na omezení zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za následujících okolností:

(1)           pokud zpochybníte přesnost svých osobních údajů po dobu, která správci údajů umožní ověřit přesnost osobních údajů;

(2)           zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete použití osobních údajů omezit;

(3)           správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete k potvrzení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků;

(4)           pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo určeno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje zpracovávány – kromě uložení – pouze s vaším souhlasem, nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby práv nebo ochrany práv jiné fyzické popř. právnická osoba nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. Pokud omezení zpracování bylo omezeno podle výše uvedených podmínek, budete informováni správcem údajů před zrušením omezení.

4.          Právo na výmaz

Povinnost výmazu

Můžete požádat správce údajů o bezodkladné vymazání vašich osobních údajů a on je povinen tyto údaje vymazat neprodleně, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:

(1)           Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(2)           odvoláte svůj souhlas, na jehož základě bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 (a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR a neexistuje již žádný jiný právní základ pro zpracování;

(3)           podáte námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 Odst. 2 GDPR;

(4)           Vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

(5)           výmaz vašich osobních údajů je nutný ke splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, jimž správce údajů podléhá;

(6)                           Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 Odst. 1 GDPR.

 Informace třetím stranám

Pokud správce vaše osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 z GDPR, přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na realizaci, aby informoval ty, kdo zpracovávají osobní údaje, že vy jako subjekt shromážděných dat, jste požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů.

Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné, např.:

(1)           uplatňovat svobodu projevu a informací;

(2)           ke splnění právní povinnosti požadované pro zpracování podle práva Evropské unie nebo členských států, kterým je správce údajů odpovědný, nebo k provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, svěřené správci údajů;

(3)           z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4)           pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro účely statistické v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud zákon uvedený v části a) pravděpodobně znemožní nebo vážně naruší dosažení cílů takového zpracování;

(5)           uplatnění, vykonávání nebo obhajoba právních nároků.

5.          Právo být informován

Pokud jste uplatnili své právo na to, aby správce údajů opravil, vymazal nebo omezil zpracování údajů, je povinen informovat všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni správcem údajů o těchto příjemcích.

6.          Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat takové osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci údajů, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů bez obstrukcí ze strany správce údajů, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, za předpokladu, že:

(1)           zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR nebo čl. 9, odst. 2 (a) GDPR nebo na základě smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1, (b) GDPR a

(2)           zpracování se provádí automatizovanými metodami.

Při výkonu tohoto práva máte také právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje přeneseny přímo od jednoho správce údajů jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí být tímto ovlivněny. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, vyžadovaných pro účely plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředního oprávnění uděleného správci údajů.

7.          Právo na námitku

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1  (e) nebo (f) GDPR; to platí i pro profilování, založené na těchto ustanoveních. Správce údajů již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné a legitimní důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku zpracování vašich osobních údajů za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány. Máte možnost uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s použitím služeb informační společnosti prostřednictvím automatizovaných procesů využívajících technické specifikace, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.

8.          Právo na odvolání souhlasu s prohlášením o ochraně osobních údajů

Máte právo své prohlášení o ochraně údajů o souhlasu kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

9.          Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky vůči vám nebo vás obdobným způsobem významně poškodí. Není tomu tak v případě, že rozhodnutí:

(1)           je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;

(2)           je přípustné podle právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterým správce údajů podléhá a pokud taková legislativa obsahuje vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů;

(3)           se provádí s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se užije čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g)  a byla přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů. V případech uvedených v odstavcích (1) a (3) přijme správce údajů přiměřená opatření, aby chránil vaše práva, svobody a oprávněné zájmy, včetně alespoň práva na získání osobního zásahu ze strany správce údajů, vyjádření svého vlastního postoje a napadnutí rozhodnutí.

10.       Právo na odvolání u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo odvolat se k dozorovému úřadu, především v členském státě, kde máte bydliště, vaše pracoviště, nebo v místě, kde došlo k podezření na porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR.

Změny předpisů o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně dat v rozsahu nezbytném z důvodů technického rozvoje. V těchto případech také odpovídajícím způsobem upravíme naše upozornění s ohledem na ochranu soukromí. Prosím vždy berte na vědomí aktuální verzi našich zásad ochrany osobních údajů.

Správce údajů

Správcem údajů pro obecné nařízení o ochraně osobních údajů a další vnitrostátní zákony o ochraně údajů členských států stejně jako další předpisy o ochraně údajů je:

JUMO Měření a regulace s.r.o.

Křídlovická 943/24a

603 00 Brno

Tel: +420 541 321 113

Fax: +420 541 211 520

E-mail: info.cz@jumo.net

www.jumo.net

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte další dotazy k našim upozorněním s ohledem na ochranu soukromí a zpracování vašich osobních údajů, můžete přímo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Ivo Jemelík

Křídlovická 943/24a

603 00 Brno

Tel.: +420 541 321 113

E-Mail: info.cz@jumo.net

www.jumo.net

Nastavení soukromí