Dieselový motor Dieselový motor

Dieselový pohon

V kolejových vozidlech vzniká při pohybu pomocí přenosu síly určité extrémní zatížení komponentů hnacího systému. V důsledku toho jsou některé mechanické součásti vystaveny vysokým teplotám, které je nutné neustále monitorovat. Technologie měření od JUMO Vám pomáhá sledovat teplotu a tlak v systémech pohonu.