Kalibrace

Kalibrace teploty

JUMO má dlouhou tradici výroby technologie měření teploty. Naším cílem je podporovat naše zákazníky během celého životního cyklu produktu. Proto je kalibrace součástí našich služeb již více než 25 let. Zákazníci těží z našich odborných znalostí, a to i v případě kalibrace zařízení jiných výrobců. Máme certifikaci DAkkS v oblasti kalibrace teploty a nabízíme také testy podle ISO 9001, AMS2750 a CQI-9.

Servicetechniker im Einsatz

Rozsáhlé zkušenosti s přesnou kalibrací

Od založení společnosti před více než 70 lety se JUMO aktivně zabývá měřením teploty jako výrobce. Tyto znalosti tvoří základ naší odbornosti jako poskytovatele služeb pro kalibraci teploty. Z tohoto důvodu JUMO založilo laboratoř DKD již v roce 1992. Využijte našich zkušeností s kalibrací a snižte nejistoty měření na minimum.

Akreditovaná kalibrace termodynamických měřených veličin v laboratoři i na místě

Naše služby

 • Rozsah kalibrace: -200 až +1100 °C (laboratoř), -40 °C až +700 °C (na místě)
 • Odporové teploměry
 • Přímoukazující teploměry
 • Snímače teploty, dataloggery
 • Termočlánky
 • Teplotní pícky*
 • Ručkové teploměry
 • Zařízení a simulátory teploty
 • Klimakomory (teplota)

*Pouze v laboratoři

Vaše výhody

 • Odborné znalosti výrobce vysoce kvalitních zařízení pro měření teploty
 • Kalibrace celých měřicích řetězců – včetně přístrojů jiných výrobců
 • End-to-end služba od jednoho dodavatele
 • Mezinárodní srovnatelnost a uznávání akreditovaných kalibrací umožňuje vyhnout se nákladům v důsledku vícenásobných hodnocení
 • Méně vad produktu nebo stažení z trhu
 • Větší důvěra zákazníků v kvalitu Vašich produktů a služeb
Zařízení JUMO jsou vždy kalibrována podle DAkkS

Zařízení JUMO jsou vždy kalibrována podle DAkkS

Kalibrace na místě

Kalibrace na místě

Kalibrace podle ISO 9001

Kromě akreditované kalibrace nabízejí akreditovaní poskytovatelé služeb také kalibrace podle ISO 9001. Pokud zákazníci pověří akreditovaného poskytovatele služeb, aby provedl kalibraci podle ISO 9001, získají následující výhody: zaručená odborná a technická odbornost, sledovatelnost použitého referenčního přístroje a standard kvality.

Kromě toho Vám JUMO nabízí také možnost provedení kalibrace napříč všemi parametry bez ohledu na výrobce. Výsledkem je, že provozovatelé zařízení těží z nejpřesnějších měření za reálných procesních podmínek přímo ve výrobním závodě.


Testy a kvalifikace podle AMS2750 a CQI-9

Severoamerická automobilová skupina AIAG (Automotive Industry Action Group) je udělujícím orgánem pro standardy CQI (Continuous Quality Improvement). CQI-9 Heat Treat System Assessment je hodnocení tepelného zpracování, které musí být provedeno alespoň jednou ročně.

Tato norma doplňuje ISO TS 16949 (IATF 16949) a je platná pro všechny globální dodavatele automobilového průmyslu, kteří uzavřeli kupní/dodávku/dohodu o kvalitě v jakékoli části dodavatelského řetězce. Společnost JUMO by ráda svými službami pomohla svým zákazníkům dodržovat tyto standardy.

Tepelné zpracování na nejvyšší úrovni

Konečně již více než 70 let nabízíme produkty, komplexní řešení a služby pro systémy tepelného zpracování, které se opakovaně používají téměř ve všech oblastech průmyslu. Podléhají nejpřísnějším zkouškám a kvalifikacím podle AMS2750 (letecký a letecký průmysl) a CQI-9 (automobilový průmysl), zejména proto, že tepelně zpracované výrobky se ve velké míře používají v oblastech souvisejících s bezpečností.

V regulovaných aplikacích z průmyslových odvětví, jako je letectví a kosmonautika, automobilový průmysl, farmacie, plynové a parní turbíny, je přesnost jednotlivých komponent zvláště důležitá pro úspěch procesu. Chybná šarže v důsledku odchylky procesu může vést k nesmírným finančním škodám.

Naše služby

Technologie měření procesů a záznam dat podle AMS2750 a CQI-9:

 • Měření teplotní uniformity (Temperature Uniformity Survey TUS)
 • Test přesnoti systému (System Accuracy Test SAT)
 • Testování zařízení
 • Měřicí a regulační technika (teplotní senzory)
 • Záznam dat a vizualizace

Vaše výhody

 • Dodržování příslušných norem (ISO TS 16949 (IATF 16949), AMS2750E a CQI-9)
 • Zajištění přesnosti jednotlivých komponent v procesu
 • Minimalizace chyb způsobených odchylkami procesu

Vaše kontaktní osoba


Kalibrace teploty

Pavel Novák +420 774 680 877 +420 774 680 877