Měření pH ve studni

Sledování hodnoty pH

Jedním z nejdůležitějších parametrů, pokud jde o kvalitu vody, je hodnota pH. V pitné vodě by hodnota pH neměla klesnout pod 6,5 a přesáhnout 9,5. Kontrola hodnoty pH se provádí již uvnitř studny, protože je rozhodující i pro procesy při úpravě pitné vody.

Procesní data
Hodnota pH 6,5 – 9,5

Naše řešení pro měření pH

Měření pH ve studni

Pro úpravu pitné vody je zásadní hodnota pH

Aby byla zajištěna kvalita podzemní vody od samého počátku a procesy při úpravě pitné vody mohly probíhat bez problémů, je hodnota pH ve studni spolehlivě měřena pomocí pH sond JUMO tecLine spolu s převodníkem/regulátorem pH JUMO AQUIS 500 .

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113