Vodní hospodářství na lodích

Měření vodivosti

Stupeň odsolování při reverzní osmóze lze určit jednoduchým měřením vodivosti. Za tímto účelem se měří vodivost před a po reverzní osmóze. Indukční převodník vodivosti JUMO CTI-500 se používá ke sledování a regulaci vodivosti. Integrované měření teploty umožňuje přesnou a rychlou teplotní kompenzaci, což je zvláště důležité při měření vodivosti.

Procesní data
Conductivity max. 2500 μS/cm at 20 °C

Naše produkty pro měření vodivosti

Více pitné vody z mořské vody

Spolehlivé sledování odsolování pomocí produktů JUMO

Úspěšnost procesu odsolování je zajištěna srovnávacím měřením vodivosti před a po reverzní osmóze. Tím je také zajištěno, že nebudou překročeny limitní hodnoty pro pitnou vodu. JUMO vám k tomuto účelu poskytuje kompletní systém včetně senzorů, převodníků a dotykového vícekanálového měřicího přístroje JUMO AQUIS, který jako centrální systém zaznamenává všechny naměřené hodnoty, přebírá řídicí a regulační funkce a dokonce zaznamenává hodnoty, které je nutné ověřit.

Váš kontakt


Segment trhu stavby lodí

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113