Měření výšky hladiny v nádržích na balastní vodu v lodním průmyslu

Měření výšky hladiny

Správa nádrží se snímači JUMO, včetně snímačů výšky hladiny a teploty, Vám dává plnou kontrolu nad řízením a sledováním nádrží všech typů lodí a pobřežních instalací.

Naše produkty pro měření výšky hladiny

Spolehlivé sledování nádrže s JUMO

Sondy výšky hladiny a tlakové snímače pro aplikace se slanou vodou

S produkty JUMO jste schopni optimálně sledovat hladinu vody v tankerech, lodích s hromadným nákladem, osobních lodích, zásobovacích plavidlech a na pobřežních plošinách. Snímač tlaku JUMO MIDAS C18 SW a sonda výšky hladiny JUMO MAERA S29 SW z titanu byly navrženy jak pro lodní průmysl, tak pro použití v aplikacích se slanou vodou.

Váš kontakt


Segment trhu stavby lodí

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113