Topný systém na palubě lodi

Měření výšky hladiny

Kapaliny - obvykle voda - se používají v topných a klimatizačních systémech k přenosu tepla nebo chladu. Výška hladiny naplnění systému musí být neustále sledována, aby bylo v systému vždy dostatek kapaliny a aby byla v případě potřeby doplněna správným množstvím. Je zde použit spolehlivý plovákový spínač s referenční nádobou.

Naše řešení pro měření výšky hladiny

Spolehlivé měření výšky hladiny s JUMO NESOS

Vždy dostatek kapaliny v systému

Pro sledování výšky hladiny v topných a klimatizačních systémech na lodích disponuje plovákový spínač JUMO NESOS R03 LS nejen příslušným schválením DNV GL, ale také umožňuje flexibilní instalaci a bezúdržbovou konstrukci zařízení díky referenční nádobě. Tím je zajištěno, že v systému je vždy dostatek kapaliny.

Váš kontakt


Segment trhu stavby lodí

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113