Zásobování vodou ve vlaku

Měření výšky hladiny

V nádržích je kontrola hladiny běžnou praxí, protože zejména nádrže na provozní a hasicí vodu v kolejových vozidlech nesmí vyschnout. Nepřetržité a spolehlivé měření hladiny a bodová signalizace hladiny jsou proto nepostradatelné. Totéž platí pro nádrže na odpadní vodu, aby nepřetékaly.

Naše řešení pro měření hladiny

Drážní technika na první pohled

Spolehlivé měření hladiny pomocí plovákových spínačů

Dostatek vody v nádrži s JUMO NESOS

Osvědčené plovákové spínače řady JUMO NESOS nejen spolehlivě měří hladinu na různých místech, ale jsou také prakticky bezúdržbové. Samozřejmostí jsou schválení pro použití v železniční technice.