Zásobování vodou ve vlaku

Měření výšky hladiny

V nádržích je kontrola hladiny běžnou praxí, protože zejména nádrže na provozní a hasicí vodu v kolejových vozidlech nesmí vyschnout. Nepřetržité a spolehlivé měření hladiny a bodová signalizace hladiny jsou proto nepostradatelné. Totéž platí pro nádrže na odpadní vodu, aby nepřetékaly.

Naše řešení pro měření hladiny

Spolehlivé měření hladiny pomocí plovákových spínačů

Dostatek vody v nádrži s JUMO NESOS

Osvědčené plovákové spínače řady JUMO NESOS nejen spolehlivě měří hladinu na různých místech, ale jsou také prakticky bezúdržbové. Samozřejmostí jsou schválení pro použití v železniční technice.