Naše doporučení produktů pro Vaše řešení

Drážní technika na první pohled

Voda na palubě

Bezpečné zásobování vodou a likvidace odpadních vod

Pro zajištění bezpečné dodávky užitkové a hasicí vody a také likvidace odpadních vod jsou vodní nádrže chráněny proti mrazu pomocí termostatů. Hladina naplnění je také monitorována pomocí měření diferenčního tlaku. Kromě toho se ve vzduchotěsných toaletních systémech používají snímače tlaku.

Váš kontakt


Segment trhu drážních technologií

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113