Klimatizační systém ve vlaku

Měření výšky hladiny

V klimatizačních systémech probíhá výměna tepla prostřednictvím kapaliny – obvykle vody. Aby bylo zajištěno, že v systému je vždy dostatečné množství kapaliny, musí být hladina trvale monitorována a při dosažení bodových hladin podle toho spínat alarmy nebo čerpadla. K tomu jsou zapotřebí spolehlivá měřicí zařízení s příslušným schválením pro železniční průmysl.

Naše řešení pro měření hladiny

Bezpečné měření hladiny v železničních klimatizačních systémech

Detekce a měření hladiny pomocí JUMO NESOS

Osvědčené plovákové spínače a hladinové snímače JUMO NESOS rovněž zajišťují spolehlivou detekci a měření hladiny na několika měřicích místech v železničních klimatizačních systémech. Pro tento účel mají zařízení potřebná schválení. Navíc jsou prakticky bezúdržbové.