Industrieofen
Příběh úspěchu: řízení pece

Spolehlivé řízení pece pro vynikající produkty

V průběhu více než 90 let se společnost Vacuumschmelze GmbH & Co. KG se sídlem v Hanau v Německu vyvinula v jednu z předních světových společností v oblasti magnetických a kovových speciálních materiálů a výrobků z těchto materiálů. Dnes společnost zaměstnává přes 4000 zaměstnanců a vlastní více než 800 patentů. V obchodních jednotkách jsou každoročně vyráběny vynikající produkty pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy jako polotovary, díly, jádra, komponenty a permanentní magnety.

Úloha

Při výrobě magnetických materiálů musí být složení taveniny a všechny další výrobní kroky navrženy tak, aby přání zákazníka splnily materiály na míru s jedinečnými vlastnostmi. Magnetické materiály se totiž používají v celé řadě oblastí a odvětví průmyslu včetně výroby hodinek, lékařské techniky, obnovitelných energií, stavby lodí, instalační techniky, automobilového a leteckého průmyslu. Při výrobě je proto nutné jednotlivé výrobní kroky velmi přesně regulovat a hlídat. VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG v Hanau v Německu má široký sortiment magneticky a fyzikálně vysoce kvalitních polotovarů a dílů, indukčních komponentů pro elektroniku, magnety a magnetické systémy.

Řešení JUMO mTRON T pro společnost VACUUMSCHMELZE GmbH & Co.KG

Řešení

Výroba a zušlechťování těchto materiálů probíhá v průmyslových pecích, které dosahují teplot nad 1000 °C. V průmyslových pecích je nutná přesná kontrola a monitorování teploty, aby byla zaručena kvalita materiálů. Kromě kvality materiálů hrají pro VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG důležitou roli také náklady na energie. Optimalizovaná regulace teploty také zajišťuje zvýšenou energetickou účinnost. Jeho srdcem je centrální procesorová jednotka s procesní mapou až pro 30 vstupních nebo výstupních modulů. CPU má nadřazená komunikační rozhraní včetně webového serveru. Pro jednotlivé řídicí aplikace má systém PLC (CODESYS V3), programový generátor a funkce sledování mezních hodnot a také matematické a logické moduly. Kromě toho, že umožňuje vizualizaci všech procesů, pohodlný multifunkční panel umožňuje snadno ovladatelné řídicí jednotky a generátory programů. Dále je podporován uživatelsky závislý přístup k parametrům a konfiguračním datům pro celý systém. Jako speciální funkce jsou implementovány nahrávací funkce plnohodnotného bezpapírového zapisovače včetně webového serveru. Ke konstrukci pecí bylo použito i rozsáhlé produktové portfolio JUMO, které kromě automatizačních řešení zahrnuje termočlánky, regulátory, tyristorové regulátory výkonu, záznamová zařízení a bezpečnostní omezovače teploty.

Zvonová pec po sejmutí topného pláště pro zahájení fáze chlazení

Zvonová pec po sejmutí topného pláště pro zahájení fáze chlazení

Zvonová pec při sejmutí topného pláště během fáze chlazení

Zvonová pec při sejmutí topného pláště během fáze chlazení

Zvonová pec – stále bez topného pláště v popředí, s topným pláštěm instalovaným v pozadí

Výsledek projektu

Společnost JUMO nejen dodává jednotlivé komponenty, ale také jako poskytovatel služeb podporuje celý projekt od koncepční formulace až po spuštění na místě. Kromě toho JUMO převzalo komplexní inženýrské služby.