Čisté roztoky

Příběh úspěchu: Čištění průmyslové vody

Vakuové destilační zařízení chrání životní prostředí

V mnoha procesech se voda používá jako pomocník - ať už se jedná o ultračistou vodu při oplachování a čištění zařízení, chladicí vodu nebo jako roztok pro čistění chemikálií v elektrotechnice. Kontaminovaná odpadní voda z výroby se obvykle shromažďuje v nádržích, kde je dekontaminována, filtrována a jakékoli chemikálie neutralizovány často časově náročným a nákladným způsobem. Stále více průmyslových odvětví nyní věnuje zvláštní pozornost nevyhnutelnému vytvoření této odpadní vody. JUMO také čelilo této výzvě úplné modernizace vlastního původního systému čištění odpadních vod.

Úkol

Systém sestával ze zachycení a dávkové úpravy, ve které byla hodnota pH zvýšena pomocí vápna a dekontaminace chromátu byla prováděna pomocí dithionitu sodného. Pevné látky byly odděleny pomocí filtračního lisu. Nevýhody tohoto řešení zahrnovaly vysoké náklady na personál a velké množství nebezpečného odpadu ve formě nepoužitelného kalu.

Součást čistírny odpadních vod společnosti JUMO

Řešení

Proto se společnost JUMO rozhodla získat vakuové destilační zařízení pro obecnou hygienu v této oblasti. V tomto procesu je odpadní voda nejprve odpařena pod záporným tlakem při přibližně 85 stupních Celsia. Dále kompresor páry stlačuje vodní páru na normální tlak (přibližně 120 °C). Vodní pára pak může poskytnout přebytečnou energii pro odpařování odpadní vody. Destilát se vrací do výrobních oblastí jako průmyslová voda v kvalitě čisté vody.

Nové řešení také využívá technologii měření od společnosti JUMO. Důležitým klíčovým parametrem je hodnota pH. Cyklická teplota a tlak se mění a provozní teplota 95 stupňů Celsia v bodě měření instalace pH, kladou na elektrodu pH zvláště vysoké požadavky. Proto se používá vysoce kvalitní sonda JUMO tecLine s membránou oxidu zirkonia. Specifický vnitřní design, stejně jako speciální vysokoteplotní a vysokotlaký gelový elektrolyt, zajišťují, aby měření byla spolehlivá.

Elektroda pH JUMO tecLine je provozována pomocí nového digitálního převodníku JUMO digiLine. Je integrován přímo na vrchnií části sondy tak, aby digitalizoval naměřené hodnoty blízko samotného měřicího bodu. Senzor a měřicí hlavice tvoří společnou jednotku tak dlouho, dokud je elektroda pH, ve funkčním stavu. Pokud dosáhne sonda konce svojí životnosti, může být elektronika digiLine i nadále používána s novou sondou. Mezi další měření v tomto typu zařízení patří tlak a teplota. To je místo, kde do hry vstupují odolný tlakový převodník JUMO dTRANS p30 a odporový snímač teploty JUMO.

Vnější pohled na vakuové destilační zařízení ve společnosti JUMO

Vakuové destilační zařízení je vybaveno technologií od společnosti JUMO

Vnitřní pohled na vakuové destilační zařízení ve společnosti JUMO

Pohled do zařízení vakuové destilace ve společnosti JUMO

Výsledek projektu

Volba vakuové destilační jednotky se firmě JUMO vyplatila. Ve srovnání s atmosférickou destilací šetří asi 95 procent energie. Protože JUMO vyrábí přebytečnou energii prostřednictvím solární energie a vlastních kogeneračních zařízení, má implementovaný proces vodní energie smysl i z energetického hlediska. Podařilo se nám postavit nové zařízení tak, aby bylo podstatně kompaktnější. Prakticky neexistují žádné znečišťující látky a je zahrnuta pouze jedna IBC nádoba pro sběr kondenzátu. Protože se destilát vrací do výrobních oblastí jako průmyslová voda s
kvalitou čisté vody, šetří se cenné zdroje a naše životní prostředí je chráněno.