Měření teploty

Termočlánky - přehled

Termočlánky jsou nepostradatelné v průmyslových procesech a jsou vhodné pro široký rozsah teplot. Jsou k dispozici v různých typech a většinou se používají při vysokých teplotách nebo v průmyslových pecích. Zjistěte více o tepelně odolných teploměrech!

Obsah

Co je termočlánek?

Termočlánky jsou založeny na principu termoelektrického jevu a sestávají ze dvou kovových vodičů z různých materiálů, které jsou na špičce svařeny. V závislosti na materiálovém párování mají různé úrovně termoelektrického napětí a jsou vhodné pro různé teplotní rozsahy. Nejčastěji se používají termočlánky typu K a termočlánky typu J.

Jak se termočlánek vyrábí?

Termočlánek obvykle sestává z kombinace dvou materiálů o průměrech v rozmezí od 0,2 do 5 mm. Při použití ušlechtilých materiálů jako je rhodium nebo platina se tyto rozměry pohybují od 0,1 do 0,5 mm. Při výběru materiálu termočlánku je třeba dbát na co nejvyšší Seebeckův koeficient, který bude co nejméně závislý na teplotě pro dosažení lineární charakteristiky. Podle rozsahu měřené teploty se volí vhodné materiály termočlánku.

Plášť snímače je vystaven velmi vysokým teplotám, proto je nutné použít různé druhy oceli. Při nejvyšších teplotách je ochranná trubka termočlánku vyrobena ze žáruvzdorné oceli nebo keramických materiálů. Jímka musí být odolná vůči korozi, teplotním šokům a mechanickému poškození. Žádoucí vlastností pro zamezení koroze termočlánku je nepropustnost plynů, která by mohla výrazně urychlit proces stárnutí termočlánku. K dispozici jsou také provedení bez pouzdra, která se používají ke snížení dynamických chyb. Pro speciální měření, jako je teplota tekutých kovů, skla nebo tekuté oceli, se používají vysoce specializované konstrukce termočlánků.

Jaké vlastnosti by měl mít termočlánek?

Ochranná jímka musí být odolná vůči korozi, teplotním šokům a mechanickému poškození. Žádoucí vlastností pro zamezení koroze termočlánku je nepropustnost plynů, která by mohla výrazně urychlit proces stárnutí termočlánku. Provedení bez pouzdra lze použít ke snížení dynamických chyb.

Při výběru materiálu termočlánku je třeba dbát na co nejvyšší Seebeckův koeficient, který bude co nejméně závislý na teplotě pro dosažení lineární charakteristiky.

Jak se liší termočlánky a odporové teploměry?

Na rozdíl od odporového teploměru lze termočlánek použít v mnohem vyšším teplotním rozsahu. Termočlánky jsou navíc robustnější a odolnější vůči mechanickému namáhání.

Jaké jsou kombinace kovů pro termočlánky?

Z velkého množství možných kombinací kovů jsou používány určité kombinace pro standardizování jejich vlastností, zejména napětí a dovolených mezních odchylek. Následující prvky jsou standardizovány celosvětově (IEC), v rámci Evropy nebo na národní úrovni s ohledem na termoelektrické napětí a jeho toleranci.

Barevné značení termočlánků

Materiály

Maximální teplota

Definováno do

Kladný pól

Záporný pól

Fe-CuNi

„J“

750°C

1200°C

černá

bílá

Ce-CuNi

„T“

350°C

400°C

hnědá

bílá

NiCr-Ni

„K“

1200°C

1370°C

zelená

bílá

NiCr-CuNi

„E“

900°C

1000°C

fialová

bílá

NiCrSi-NiSi

„N“

1200°C

1300°C

růžová

bílá

Pt10Rh-Pt

„S“

1600°C

1540°C

oranžová

bílá

Pt13Rh-Pt

„R“

1600°C

1760°C

oranžová

bílá

Pt30Rh-Pt6Rh

„B“

1700°C

1820°C

šedá

bílá

Termočlánky podle DIN EN 60 584


Materiály

Maximální teplota

Definováno do

Kladný pól

Záporný pól

Fe-CuNi

„L“

700°C

900°C

červená

modrá

Ce-CuNi

„U“

400°C

600°C

červená

hnědá

Termočlánky podle DIN 43 710


Barevné značení kompenzačních vedení

Materiály

Typ

Plášť

Kladný pól

Záporný pól

Cu-CuNi

„T“

hnědá

hnědá

bílá

Fe-CuNi

„J“

černá

černá

bílá

NiCr-Ni

„K“

zelená

zelená

bílá

NiCrSi-NiSi

„N“

růžová

růžová

bílá

NiCr-CuNi

„E“

fialová

fialová

bílá

Pt10Rh-Pt

„S“

oranžová

oranžová

bílá

Pt13Rh-Pt

„R“

oranžová

oranžová

bílá

Barevné značení pro materiály podle DIN EN 60 584


Materiály

Typ

Plášť

Kladný pól

Záporný pól

Fe-CuNi

„L“

modrá

červená

modrá

Ce-CuNi

„U“

hnědá

červená

hnědá

Barevné značení pro materiály podle DIN 43 713

 

Materiály

Typ

Plášť

Kladný pól

Záporný pól

NiCr-Ni

„K“

zelená

červená

zelená

Pt10Rh-Pt

„S“

bílá

červená

bílá

Pt13Rh-Pt

„R“

bílá

červená

bílá

Barevné značení pro materiály podle DIN 43 714, stav 1979

Napětí různých termočlánků vzhledem k referenční teplotě 0 °C podle DIN EN 60584

Jak funguje termočlánek?

Princip termočlánků je výsledkem tzv. Seebeckova jevu. Tento jev lze vysvětlit teorií volných elektronů, podle které mají různé typy vodičů různou hustotu volných elektronů. V místě kontaktu dvou různých vodičů tvořících termočlánek se elektrony pohybují z jednoho vodiče na druhý. Větší počet elektronů se přesune z vodiče s vyšší hustotou do vodiče s nižší hustotou. Intenzita migrace elektronů závisí na teplotě kontaktního bodu dvou vodičů, je také tím vyšší, čím vyšší je teplota. Elektromotorická síla vytvořená v obvodu termočlánku sestávajícího ze dvou různých vodičů, jejichž konce byly umístěny při různých teplotách, je dána vzorcem:

V=(S-SA)⋅(T2-T1)

Výsledná elektromotorická síla je v řádu několika až několika desítek mikrovoltů na stupeň Celsia.

Příklad měřícího řetězce termočlánku

Jak vybrat správný termočlánek?

Volba typu termočlánku závisí především na provozní teplotě. Dále by měl být vybrán termočlánek s vysokým termoelektrickým napětím, aby se získal měřicí signál, který je pokud možno necitlivý na rušení. V následující tabulce s vlastnostmi termočlánků jsou uvedeny různé termočlánky spolu s krátkou charakteristikou. Doporučené maximální teploty lze předpokládat pouze jako základní hodnoty, protože silně závisí na podmínkách aplikace. Vztahují se k průměru drátu 3 mm pro základní a 0,5 mm pro ušlechtilé materiály.


Cu-CuNi

350°C

Málo používané.

Fe-CuNi

700°C

Široce používané, levné, náchylné ke korozi.

NiCr-CuNi

700°C

Málo používané, vysoké termoelektrické napětí.

NiCr-Ni

1000°C

Často se používá v rozmezí 800 - 1000°C, vhodné i pro nižší teplotní rozsahy.

NiCrSi-NiSi

1300°C

(Zatím) málo rozšířené. Dokáže částečně nahradit ušlechtilé materiály.

Pt10Rh-Pt

1500°C (1300°C)

Vysoké náklady, velmi dobrá dlouhodobá konzistence, dobře tolerováno.

Pt30Rh-Pt6Rh

1700°C

Vysoké náklady, nejnižší termoelektrické napětí, vysoká maximální teplota.

Jak připojit termočlánek?

Délka termočlánku nebo kompenzačního vedení je vzhledem k nízkému vnitřnímu odporu druhořadá. U dlouhých vedení s malým průřezem však může odpor termočlánku nebo kompenzačního vedení nabývat poměrně vysokých hodnot. Aby nedocházelo k chybám zobrazení, musí být vnitřní odpor vstupního obvodu podřízených zařízení alespoň 1000krát větší než odpor připojeného termočlánku. Použít lze pouze kompenzační kabely ze stejného materiálu jako samotný měřicí prvek nebo se stejnými termoelektrickými vlastnostmi, jinak vznikne ve spoji nový termočlánek. Kompenzační vedení musí být vedeno až k referenčnímu spoji. Při připojování termočlánků je třeba dbát na polaritu.

Co dělat v případě zkratu nebo přerušení?

Termočlánek neprodukuje napětí, pokud je měřená teplota rovna teplotě referenčního bodu. Při zkratu termočlánku nebo kompenzačního vedení je vytvořen nový měřicí bod v místě zkratu. Dojde-li k takovému zkratu, například v připojovací hlavici, již se nezobrazuje teplota skutečného místa měření, ale teplota připojovací hlavice. Pokud dojde k přerušení měřicího obvodu, zobrazí nadřazené zařízení teplotu referenčního spoje.