Regulace pH

Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších parametrů bazénové vody. Optimální hodnota pH vody v bazénu leží mezi 7,2 a 7,8. Příliš nízké nebo příliš vysoké hodnoty pH způsobují různé problémy, jako je poleptání a také podráždění kůže a očí.

Naše řešení pro měření pH

Hodnoty pH v rovnováze

Hodnota pH je důležitou podmínkou pro dezinfekci vody v bazénu chlorem; ale neutrální hodnota pH je také nezbytná pro pokožku a oči těch, kdo v bazénu plavou. Pomocí přesné měřicí a regulační techniky lze zajistit optimální dávkování kyseliny nebo louhu – nebo příslušných solí – pro vyváženou hodnotu pH.