Studny

Jedním ze zdrojů, ze kterých se získává pitná voda, jsou podzemní vody. Pro zajištění spolehlivého monitorování pitné vody jsou měřeny a sledovány různé parametry. Jedním z nejdůležitějších parametrů je hodnota pH.

Naše řešení pro studny podzemních vod

JUMO Vám zajistí nezávadnost pitné vody

Měření hladiny a hodnoty pH ve studnách podzemních vod

Při získávání pitné vody z podzemních vod je třeba kontrolovat hodnotu pH a v případě potřeby ji regulovat, protože nesmí klesnout pod 6,5 nebo překročit 9,5. Naším řešením k provedení tohoto úkolu je použití kombinované pH elektrody JUMO tecLine a pH převodník/regulátor JUMO AQUIS 500. Kromě toho se ve studnách pro měření hladiny používá hladinová sonda, jako je JUMO MAERA S28 se zobrazovačem/regulátorem JUMO dTRANS AS 02.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113