Měření redox potenciálu

Měření redox potenciálu

Hodnota redox potenciálu je rozhodujícím kritériem pro kontrolu základní kvality vody. To je důvod, proč se v malých bazénech, jako jsou soukromé bazény, dezinfekce reguluje pouze touto hodnotou. Pro spolehlivé sledování kvality vody doporučujeme sondu JUMO tecLine ve spojení s JUMO dTRANS pH 02 nebo JUMO AQUIS touch S, pokud jsou vyžadovány funkce záznamu a komplexnější regulace.

Procesní data
Hodnota redox potenciálu od 730 do 770 mV

Naše řešení pro měření redox potenciálu

Spolehlivé řešení pro čistou vodu

JUMO zajišťuje spolehlivé měření redox potenciálu

Kombinované elektrody JUMO tecLine redox spolehlivě kontrolují kvalitu a tím i účinnost dezinfekce v bazénové vodě. Pomocí elektrody se zjišťuje hodnota napětí (mV), která poskytuje informaci o poměru dezinfekčního prostředku (chlor) a kontaminace (organické látky, choroboplodné zárodky). Protože redoxní potenciál závisí na hodnotě pH a teplotě, jsou tyto měřené veličiny určovány i v bazénu a jejich hodnoty jsou udržovány konstantní.