Měření chloru

Měření chloru

Aby se minimalizovaly nežádoucí vedlejší produkty během dezinfekce, jsou tomu přizpůsobeny podmínky (množství chlóru, teplota, hodnota pH). Kromě toho lze obsah dezinfekčního prostředku stanovovat na týdenní bázi. Například u chloru se tento obsah ideálně pohybuje mezi 0,3 a 0,6 mg/l (volný chlor). Amperometrické měřicí cely pro volný chlor, oxid chloričitý a ozón spolu s převodníkem a regulátorem JUMO AQUIS 500 AS jsou pro tento úkol obzvláště vhodné.

Procesní data

Naše řešení pro měření chloru

Plavání pro lepší zdraví

Správně dávkovaný dezinfekční prostředek díky přesnému měření chloru

Hlavním úkolem měřicí a regulační techniky v bazénech je dezinfekce vody. Zde se kromě celkové kvality vody (redox a hodnota pH) sleduje i koncentrace volného chloru. To umožňuje přesné dávkování dezinfekčního prostředku, což znamená, že plavci si mohou užívat koupání bez rizika choroboplodných zárodků nebo podráždění kůže nebo očí. Měření a kontrola se provádí na centrální měřicím panelu bazénu.