Odsolování

Měření vodivosti

Pokud se voda odpařuje ve vodním cyklu chladicí věže, koncentrace zbývajících solí neustále stoupá. Tuto zvýšenou salinitu lze sledovat pomocí měřicího zařízení na elektrolytickou vodivost, aby bylo možné tomuto procesu zabránit. Ve spojení s induktivním snímačem vodivosti a teploty JUMO ecoLine Ci je převodník a regulátor JUMO AQUIS 500 Ci díky svým spínacím kontaktům perfektní pro regulaci procesu odsolování.

Procesní data

Naše řešení pro proces odsolování

Použití spolehlivého měření vodivosti k potlačení zahušťování

Naše řešení pro řízení odsolování

Odpařovací chladicí věže s sebou přinášejí riziko „zahuštění vody“. Když se voda odpaří, rozpuštěná sůl se vysráží. Díky zvýšené koncentraci iontů lze tento účinek měřit a vhodně zachytit prostřednictvím vodivosti vody. Pro tento úkol vám můžeme nabídnout měřicí a regulační techniku s úplnou procesní spolehlivostí v podobě induktivní sondy vodivosti JUMO ecoLine Ci a JUMO AQUIS 500 Ci. Pokud si přejete zaznamenávat naměřené hodnoty, doporučujeme vedle sondy i vícekanálový JUMO AQUIS touch S, který nahrazuje převodníky a regulátory pro jiné měřené veličiny (pH, zákal, chlór nebo brom) a lze jej integrovat do digitálních systémů.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113