Sledování cirkulace

Sledování cirkulace

JUMO PINOS L02 se používá ve verzi s PVC T-fitinkem/montážní armaturou na měřicí panel v chladicí věži. Kalorimetrický průtokový snímač sleduje cirkulaci v chladicím okruhu chladicí věže.

Naše řešení pro sledování cirkulace

Jdeme s proudem

Naše řešení pro kontinuální cirkulaci

Aby byla zajištěna optimální kvalita vody v chladicí věži a také plynulé zásobování měřicí stanice vodou, musí být chladicí voda v pohybu. Kalorimetrický průtokový senzor JUMO PINOS L02 neustále sleduje cirkulaci vody v zařízení.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113