Automatizace komorových pecí

Automatizace

Procesy, které jsou součástí vypalování, žíhání a temperování široké škály materiálů, jsou často složité a vyžadují přesné teplotní profily. Vynikajícím způsobem, jak toho dosáhnout, je použití řídicích algoritmů JUMO PID. JUMO mTRON T vám umožňuje spolehlivě řídit a automatizovat celý Váš proces.

Naše komponenty pro automatizaci

Automatizační řešení pro komorové pece

JUMO mTRON T

Modul vícekanálový regulační modul je hlavní jednotkou, která řídí teplotu. Zde se naměřené hodnoty shromažďují, zaznamenávají a mohou být dále zpracovávány přes analogové a digitální rozhraní. JUMO mTRON T přesně řídí teplotu v peci pomocí kaskádových regulačních kanálů PID. JUMO Multifunkční panel 840 slouží jako indikátor i jako obrazovkový zapisovač. Splňuje také požadavky na technologii měření stanovené v normách AMS2750 a CQI-9 s ohledem na nezmanipulovatelnost záznamu dat.

Váš kontakt


Segment trhu termální technologie

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113