Sledování teploty výfukových plynů

Sledování teploty výfukových plynů

Častým režimem provozu kotlů na tuhá paliva je bivalentní provoz s kondenzačním kotlem. Zde musí hlídač teploty výfukových plynů zajistit, aby byl k výrobě energie používán vždy pouze jeden systém.

Termostat pro sledování výfukových plynů

Bezpečné sledování výfukových plynů

JUMO heatTHERM-AT jako řešení

Termostat JUMO heatTHERM-AT slouží jako hlídač teploty výfukových plynů pro přesné měření teploty výfukových plynů a spolehlivé vypnutí. Je optimálně navržen pro nové typy kotlů. Při dosažení teploty spalin 80 °C v bivalentním provozu kotle na tuhá paliva a kondenzačního kotle je kondenzační kotel zablokován.

Váš kontakt


Segment trhu tepelné, ventilační a klimatizační techniky

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113