Distribuční stanice dálkového vytápění a domovní přípojky

Měření teploty

Měření teploty hraje rozhodující roli při získávání nákladů na energie měřičem tepla nebo chladu. Teplotní snímače v průtoku a zpětném toku jsou spárovány speciálním procesem tak, aby mohly zachytit nejmenší teplotní rozdíly. Pro obchodní transakce musí být splněny všechny normativní požadavky (Evropská směrnice o měřicích přístrojích nebo národní předpisy).

Naše řešení pro měření teploty

Dokonale vzájemně sladěné

Optimální měření množství tepla pomocí párovaných teplotních snímačů od JUMO

Párované teplotní snímače JUMO HEATtemp jsou vzájemně optimálně sladěny buď pomocí koncové hlavice nebo propojovacího kabelu. Párované odporové teploměry byly vyvinuty speciálně pro drobné teplotní rozdíly v měřičích tepla a chladu, což umožňuje jejich implementaci v místech, jako jsou distribuční stanice dálkového vytápění.

Din kontaktperson


Segment trhu teplotních snímačů pro měřiče tepla

Daniel Bott +49 661 6003 9581 +49 661 6003 9581