Schedule a meeting now

Ulrike Storm

Product Manager Analytical Measurement

Phone:

+49 661 6003 9660 Make an appointment now

Schedule a meeting now

Matthias Kremer

Market segment manager water and wastewater

Phone:

+49 661 6003 402 Arrange a meeting now

Akvakultura

Kvalita vody tvoří rozdíl

Na celém světě se stále více ryb a korýšů chová na komerčních farmách v akvakulturách: v rybnících, chovných nádržích, síťových sádkách a síťových klecích. Mezi různými druhy ryb jsou pro chov tohoto druhu zvláště vhodné sladkovodní ryby, jako je kapr nebo tilapie, a také mořské ryby, jako je losos, cejn, halibut nebo tuňák. Akvakultura je v současnosti nejrychleji rostoucím odvětvím výroby potravin. Výrobci nebo provozovatelé těchto technologií vědí, jak komplikovaný a náročný je chov ryb v akvakulturách. Kvalita vody je rozhodujícím faktorem, který závisí na spolehlivých procesech a přesné měřicí technice. Zde je JUMO na Vaší straně jako spolehlivý partner.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Chovné nádrže

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Sítěmi uzavřené systémy

Sítěmi uzavřené systémy

Dálkové sledování akvafarem se systematickým přístupem

Aquafarmy odchovávají tisíce mladých ryb až do fáze výlovu. Úspěch chovu a maximální výnos do značné míry závisí na pohodě zvířat. Dostatečný přísun kyslíku je nezbytný, a proto musí být nepřetržitě monitorován. Modulární měřicí a řídicí systém JUMO AQUIS touch S ve spojení s optickým kyslíkovým senzorem JUMO digiLine O-DO poskytuje kontinuální a spolehlivě naměřená data v reálném čase. Přes digitální rozhraní je možno rovněž stahovat údaj o naměřené teplotě. Regulace těchto dvou parametrů znamená, že lze vyvozovat závěry o procesu růstu ryb a využití jejich krmiva. Na základě těchto údajů lze optimalizovat množství krmiva a časy krmení a přizpůsobit je potřebám rybích populací.

Kompletní regulace

pomocí JUMO AQUIS touch S

K JUMO AQUIS touch S lze připojit další snímače a prověřovat podmínky prostředí uvnitř i vně jednotlivých klecí měřením takových veličin, jako je hodnota pH, vodivost nebo zákal. Jednoduchá regulace dat pomocí řídicího systému nebo mobilních zařízení je možná díky implementaci internetových rozhraní v JUMO AQUIS touch S nebo díky propojení rádiových technologií.

JUMO AQUIS touch S

JUMO AQUIS touch S měří a reguluje širokou škálu měřených veličin

image alt text

Přeprava živých ryb

Mobilní přístup z celého světa k důležitým datům měření

Ryby musí být přepravovány tak, aby dorazily do cíle v dobré kondici a v pořádku. Koncentraci rozpuštěného kyslíku a teplotu je třeba sledovat současně v každé nádrži. Měřící a regulační přístroje z dotykové řady JUMO AQUIS s rozšířenou funkcionalitou JUMO digiLine umožňuje připojení až šesti digitálních kyslíkových senzorů JUMO digiLine O-DO. Teplotu lze vyčítat pomocí teplotního snímače, který je integrován v senzoru.

Zjistit více o našich řešeních

Dies ist ein Pflichtfeld.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím jméno.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím příjmení.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím název Vaší společnosti.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím ulici.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím PSČ.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím město.
Vyberte prosím možnost
Toto je povinné pole. Zadejte prosím svoji e-mailovou adresu.

Svým požadavkem jste nám stanovili úkol, který bychom rádi splnili k Vaší spokojenosti. V této souvislosti shromažďované údaje se ukládají. Pro úspěšné zpracování Vašeho požadavku je nutné vyplnit všechna dostupná pole (povinná jsou pouze pole označená *). Vaše údaje používáme ke zpracování Vašeho požadavku v rámci obchodního procesu. S osobními údaji nebude dále nakládáno. Zejména nepředáváme žádné údaje třetím stranám. Vyhrazujeme si právo statisticky vyhodnocovat anonymní datové záznamy.