Senzory s IO-Link pro teplotu, tlak a vodivost

Komunikace až na nejnižší úroveň senzoru

Dlouhé odstávky závodů nyní patří minulosti. Senzory teploty, tlaku a vodivosti JUMO s IO-Link Vám pomohou lépe plánovat dostupnost nebo výměnu senzorů prostřednictvím integrovaných diagnostických funkcí. Navíc odpadá časově náročná parametrizace při výměně senzorů, protože potřebná data jsou přenášena z nadřazeného systému.

Vaše výhody v kostce

  • Optimalizace výrobního procesu prostřednictvím komunikace až na nejnižší úroveň senzoru
  • Snížení doby instalace a uvedení do provozu
  • Zvýšení účinnosti zařízení díky maximální průhlednosti až na úroveň senzoru
  • Snížení nákladů na údržbu a servis při současném zvýšení dostupnosti zařízení
  • Vysoký stupeň spolehlivosti procesu díky dlouhé životnosti a vysoké přesnosti
  • Flexibilní použití díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení a řadě procesních připojení

Proces komunikace s IO-Link

Co je IO-Link?

IO-Link je jednoduše flexibilní – optimalizace výrobního procesu prostřednictvím komunikace až po nejnižší provozní úroveň

Flexibilita, optimalizace výrobního procesu a vzdálená obsluha jsou důležitými výkonnostními parametry strojů nebo zařízení. Senzory s IO-Link umožňují obsluze přístup na nejnižší úroveň senzorů. K získání informací o senzoru, parametrizaci a diagnostice je zapotřebí pouze minimální úsilí, aby bylo možné ideálně vyhodnotit podmínky zařízení. Efektivní bodová komunikace IO-Link je založena na známém třívodičovém zapojení senzoru, které neklade další nároky na materiál kabelu. IO-Link tedy není sběrnicový, ale jed o další vývoj předchozí a osvědčené připojovací technologie pro senzory. IO-Link je sériové obousměrné připojení typu bod-bod pro přenos signálu a dodávku energie v rámci libovolného počtu sítí nebo průmyslových sběrnic.

Důvody pro přechod na snímače s IO-Link
Snížení doby uvedení do provozu
Zvýšení efektivity zařízení
Snížení nákladů

IO-Link-Device-Tool

Senzory s IO-Link jsou rychlé a nekomplikované

Snížení doby instalace a uvedení do provozu

Použití senzorů s IO-Link může výrazně snížit nároky na instalaci a uvedení do provozu. Tato výhoda je možná díky zjednodušení kabeláže a také automatizaci uvedení do provozu díky ukládání a duplikaci parametrů. Při montáži se používají kabely připravené k instalaci, takže není nutná žádná elektroinstalatérská práce a jsou vynechány zdroje chyb. Spuštění je také možné prostřednictvím automatizace, protože parametry lze stáhnout a zpřístupnit během několika sekund. Uživatelé oceňují IO-Link zejména díky jednoduché instalaci a parametrizaci a také nezávislosti na průmyslové sběrnici. Výsledkem je, že potřeba kabeláže je výrazně snížena a každý senzor má vždy svůj vlastní "ID záznam" díky důslednému uchovávání dat o parametrech. To výrazně snižuje množství práce spojené s odstraňováním problémů.

Senzory s IO-Link jsou jednoduše efektivní

Zvýšení účinnosti zařízení díky maximální průhlednosti až na úroveň senzoru

Časy neočekávaných poruch zařízení v důsledku závady snímače jsou pryč. Důvodem je, že integrované diagnostické mechanismy umožňují včasné rozpoznání a opravu vadných stavů snímačů. Funkce obsažené v snímačích – např. čítač provozních hodin, detekce přerušení/zkratu snímače – pomáhají vyhodnotit stavy snímačů dostatečně včas, aby mohly reagovat, takže účinnost zařízení se výrazně zvýší. IO-Link nabízí možnost výměny cyklických i acyklických dat s nadřazenými úrovněmi. Například parametrizační data mohou být stažena do senzoru nebo alternativně mohou být diagnostická data extrahována během provozu. Díky přenosové rychlosti COM 3 s 230,4 kBaud a době cyklu 2 ms jsou data rychle vyměňována a k dispozici během několika sekund.

Přehled diagnostiky

Příklad IODD

Senzory s IO-Link snižují náklady

Snížení nákladů při současném zvýšení dostupnosti

IO-Link uzavírá komunikační mezeru mezi úrovní sběrnice a úrovní snímače. V důsledku toho lze kromě procesních proměnných přenášet data pro identifikaci, parametrizaci a o stavu zařízení. K dispozici jsou informace, které zabrání záměně s nesprávnými typy přístrojů během jejich výměny. Parametrizace senzorů může být při výměně automaticky přenesena. Každé zařízení IO-Link obsahuje ID. IO-Link master získá ID a může ho přiřadit k IODD. To nabízí možnost odlišit typ snímače (snímač teploty/tlaku) od ostatních pomocí ID, protože každý typ snímače má různé ID. Ty jasně identifikují senzor a popisují jeho různé vlastnosti. Jedním z výsledků je, že výměna senzoru za jiný, který se liší v rozsahu měření a třídě přesnosti, lze okamžitě identifikovat. Špatně instalovaný snímač je okamžitě nahrazen správným a není ani uveden do provozu, což zabraňuje jeho zničení nebo chybě při běžícím provozu zařízení.

Kabelový převodník JUMO dTRANS T09 pro dovybavení nebo digitalizaci systémů

Dovybavení IO-Link snadno

JUMO dTRANS T09 kabelový převodník teploty

S kabelovým převodníkem s IO-Link (k dispozici také s analogovým výstupem) můžete snadno digitalizovat své odporové teploměry. Díky připojení M12 na obou stranách je instalace JUMO dTRANS T09 nekomplikovaná a úsporná. Vysílač odolný proti vibracím a nárazům v pouzdru z nerezové oceli je vhodný pro snímače PT100 nebo Pt1000 se čtyřvodičovým připojením.

Domluvte si schůzku

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.[nur 1 Zeichen eingegeben]
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. [nur 1 Zeichen eingegeben]
Vyberte prosím možnost
Vyberte prosím možnost

Svým požadavkem jste nám stanovili úkol, který bychom rádi splnili k Vaší spokojenosti. V této souvislosti shromažďované údaje se ukládají. Pro úspěšné zpracování Vašeho požadavku je nutné vyplnit všechna dostupná pole (povinná jsou pouze pole označená *). Vaše údaje používáme ke zpracování Vašeho požadavku v rámci obchodního procesu. S osobními údaji nebude dále nakládáno. Zejména nepředáváme žádné údaje třetím stranám. Vyhrazujeme si právo statisticky vyhodnocovat anonymní datové záznamy.

Kontakt

JUMO Měření a regulace s.r.o.

Telefon:

+420 541 321 113 Domluvte si schůzku