Měření zákalu v koagulačním a flokulačním zařízení

Měření zákalu

Vzhledem k tomu, že flokulační zařízení je navrženo tak, aby odstraňovalo částice z vody pomocí koagulace, musí se přirozeně měřit i zákal. Pomocí optických senzorů se zjišťuje, zda je proces efektivní a zda zákal vody odpovídá požadavkům na pitnou vodu.

Our solution for turbidity measurement

Turbidity measurement in the flocculation plant

Clear water thanks to JUMO sensors

The aim of the coagulation process and the flocculation plant is to remove particles from the water. These are visible in the form of turbidity. The JUMO tecLine NTU optical sensor monitors this purification process and reliably measures the turbidity of the water, even when it is no longer visible to the human eye. The values are displayed and controlled by means of the JUMO AQUIS 500 RS transmitter and controller.

Váš kontakt


Segment trhu pitných a odpadních vod

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113