Ilustrace tankeru s měřicí technikou

Měření teploty

V nádržích na plyn a ropu musí být teplota konstantní, a proto musí být trvale sledována. Surová ropa se přepravuje při teplotě 50 °C, zkapalněný ropný plyn (LPG) pod tlakem (10 barů) při pokojové teplotě a zkapalněný zemní plyn (LNG) při teplotě kolem -160 °C. Aby bylo možné sledovat vnitřní tlak v nádrži při takto nízkých teplotách, je plyn ohříván na - 40 °C přes odpařovací potrubí do snímače tlaku.

Procesní data
Teplota surové ropy 50 °C
Teplota zkapalněného ropného plynu (LPG) 20 °C při 10 bar
Teplota zkapalněného zemního plynu (LNG) -161 až -164 °C
Teplota zkapalněného zemního plynu (LNG) pro měření tlaku -40 °C

Naše produkty pro měření teploty

Maximální bezpečnost na vodě i na souši

Naše řešení pro měření teploty v nádržích na plyn a ropu

S odporovými teploměry a termostaty, které disponují schválením pro lodní dopravu i schválením Ex, nabízí JUMO optimální řešení pro měření teploty v nádržích na plyn a ropu na lodích. Zejména u zkapalněného plynu může mít zvýšení teploty katastrofální následky. Odpařování vede k přetlaku v nádrži a případně k výbuchům. Proto je pro měření tlaku nezbytné přesné sledování a regulace odpařování zkapalněného zemního plynu.

Váš kontakt


Segment trhu stavby lodí

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113