Topný systém na palubě lodi

Sledování tlaku

Aby tepelné výměníky fungovaly co nejúčinněji, musí být plocha stěn mezi kapalinami maximalizována a rychlost jejich proudění minimalizována. Zatímco lamely zvětšují povrch, odpor proudění je řízen tlakem. To je sledováno snímačem tlaku JUMO.

Naše řešení pro sledování tlaku

Správný tlak je to, co se počítá

JUMO zajišťuje výměnu tepla v topných a chladicích systémech

Aby výměna tepla probíhala podle potřeby, musí být ve výměníku tepla udržován správný tlak. Se snímačem tlaku JUMO dTRANS p20, který je schválen pro námořní a Ex aplikace, je tlak neustále sledován a přesně řízen pro maximální účinnost.

Váš kontakt


Segment trhu stavby lodí

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113