Řešení pro konstrukci průmyslových pecí

Sklo, keramika, hlína a ocel jsou materiály, se kterými se setkáváme každý den. Avšak ti, kteří nejsou zapojeni do tohoto odvětví, mohou jen stěží znát požadavky, které musí pece splňovat, a druhy extrémních procesních podmínek, kterým musí při výrobě a zpracování odolávat. JUMO si je vědomo Vašich výzev jako výrobce. Podporujeme Vás jako partnera a poskytujeme Vám rychlá řešení pro řízení, regulaci, monitorování, záznam a vizualizaci teploty.

Váš kontakt


Segment trhu konstrukce průmyslových pecí

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113