Sledování teploty

Sledování teploty

Pro účinný proces scezení je rozhodující také teplota rmutu. S rostoucí teplotou totiž klesá viskozita mladiny, což znamená, že scezování lze provádět rychleji. Teplota by však neměla přesáhnout 80 °C, aby enzym amyláza zůstal aktivní.

Procesní data
Teplota scezení max. 80 °C

Doporučené řešení pro sledování teploty

Perfektní teplota pro viskozitu a enzymy

Naše řešení pro sledování teploty

Elektronický teplotní spínač JUMO DELOS T udržuje konstantní teplotu ve scezovací kádi. Pomocí teploty se viskozita rmutu udržuje na co nejnižší úrovni, takže proces scezování je rychlejší. Hygienický teplotní spínač však především zajišťuje, že není překročena teplota 80 °C, takže enzym amyláza zůstává aktivní, protože je pro proces nezbytný.

Vaše kontaktní osoba


Segment trhu potravinářského a nápojového průmyslu

JUMO Měření a regulace s.r.o. +420 541 321 113 +420 541 321 113