Příběh úspěchu - Skleník

Čerstvá voda pro cibule tulipánů

Společnost KaRo se sídlem v nizozemském Zwaagdijku dodává moderní elektrické a vodní technologie jak pro skleníkové zahradnictví, tak pro venkovní pěstování, jako jsou ovocné a rostlinné farmy. Tato společnost ze severního Holandska dostala od cibulovinového zahradnictví Karel Bolbloemen B.V. za úkol najít řešení pro regulaci hnojiv a dezinfekci provozní vody. Cibulky tulipánů se totiž pěstují ve vodě, kterou je třeba pravidelně obnovovat.

Úkol

Aby cibule tulipánů dobře prospívaly, musí voda splňovat specifické podmínky. Aby tomu tak bylo, je nezbytné správné měření a kontrola různých parametrů. Například pro správné hnojení je třeba přesně regulovat vodivost a hodnotu pH. Kromě toho byla pro pěstitele zahrad vytvořena směrnice pro dezinfekci užitkové vody. Cílem směrnic pro vypouštění procesní vody je zabránit pronikání emisí do povrchových vod, kanalizace a podzemních vod a také zabránit kontaminaci. Proto je nezbytné, aby byly dodržovány.

Mezi další požadavky patřilo sledování stavu naplnění vyrovnávacích nádrží a digitální připojení měřicí a regulační techniky, protože jak zahradní centrum, tak společnost KaRo chtěly na dálku sledovat průběh procesu.


Zavlažovací systém ve skleníku pro cibule tulipánů

Zavlažovací systém ve skleníku pro cibule tulipánů

Cibule tulipánů ve skleníku

Cibule tulipánů potřebují čistou vodu a přesně dávkované hnojivo

Řešení

Se svými četnými vstupy, ovládacími funkcemi a digitálními rozhraními je vícekanálový měřicí přístroj JUMO AQUIS touch S tím nejlepším řešením pro danou aplikaci. JUMO také dodalo různé elektrody pro měření hodnot pH, redox potenciálu, chlóru a vodivosti. Kromě toho společnost JUMO poskytla snímač pro sledování výšky hladiny ve vyrovnávací nádrži.

Společně s pěstitelem tulipánů byly příslušné hodnoty zjištěny na zařízení a zpracovány v JUMO AQUIS touch S. Příslušné měřené veličiny jsou měřeny připojenými senzory v procesní vodě. Dezinfekční prostředek a hnojivo jsou regulovány a dávkovány ve správných množstvích pomocí JUMO AQUIS touch S. Hladina vody ve vyrovnávacím zásobníku, jehož obsah je třeba neustále obnovovat, je rovněž sledována.

Dezinfekční jednotka KaRole ve společnosti Karel © KaRo B.V.

JUMO AQUIS touch S reguluje dezinfekci v zahradnickém centru © KaRo B.V.

Vyrovnávací nádrže a řídicí technika v zahradnickém centru Karel © KaRo B.V.

Vyrovnávací nádrže ovládané JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Výsledek projektu

S JUMO AQUIS touch S má zahradní centrum cibulovin centrální platformu pro zobrazování a regulaci kvality vody. Zařízení je dodáváno s velkým 5,5palcovým barevným displejem, který pomáhá poskytovat ucelený přehled o celém procesu úpravy vody v květinové zahradě. Vzdálené připojení k JUMO AQUIS touch S bylo realizováno připojením k routeru IXON. Takto lze procesní vodu kontrolovat prostřednictvím PC, tabletu nebo chytrého telefonu odkudkoli a kdykoli.

Příběh úspěchu - Skleník

Čerstvá voda pro cibule tulipánů

Společnost KaRo se sídlem v nizozemském Zwaagdijku dodává moderní elektrické a vodní technologie jak pro skleníkové zahradnictví, tak pro venkovní pěstování, jako jsou ovocné a rostlinné farmy. Tato společnost ze severního Holandska dostala od cibulovinového zahradnictví Karel Bolbloemen B.V. za úkol najít řešení pro regulaci hnojiv a dezinfekci provozní vody. Cibulky tulipánů se totiž pěstují ve vodě, kterou je třeba pravidelně obnovovat.

Úkol

Aby cibule tulipánů dobře prospívaly, musí voda splňovat specifické podmínky. Aby tomu tak bylo, je nezbytné správné měření a kontrola různých parametrů. Například pro správné hnojení je třeba přesně regulovat vodivost a hodnotu pH. Kromě toho byla pro pěstitele zahrad vytvořena směrnice pro dezinfekci užitkové vody. Cílem směrnic pro vypouštění procesní vody je zabránit pronikání emisí do povrchových vod, kanalizace a podzemních vod a také zabránit kontaminaci. Proto je nezbytné, aby byly dodržovány.

Mezi další požadavky patřilo sledování stavu naplnění vyrovnávacích nádrží a digitální připojení měřicí a regulační techniky, protože jak zahradní centrum, tak společnost KaRo chtěly na dálku sledovat průběh procesu.


Zavlažovací systém ve skleníku pro cibule tulipánů

Zavlažovací systém ve skleníku pro cibule tulipánů

Cibule tulipánů ve skleníku

Cibule tulipánů potřebují čistou vodu a přesně dávkované hnojivo

Řešení

Se svými četnými vstupy, ovládacími funkcemi a digitálními rozhraními je vícekanálový měřicí přístroj JUMO AQUIS touch S tím nejlepším řešením pro danou aplikaci. JUMO také dodalo různé elektrody pro měření hodnot pH, redox potenciálu, chlóru a vodivosti. Kromě toho společnost JUMO poskytla snímač pro sledování výšky hladiny ve vyrovnávací nádrži.

Společně s pěstitelem tulipánů byly příslušné hodnoty zjištěny na zařízení a zpracovány v JUMO AQUIS touch S. Příslušné měřené veličiny jsou měřeny připojenými senzory v procesní vodě. Dezinfekční prostředek a hnojivo jsou regulovány a dávkovány ve správných množstvích pomocí JUMO AQUIS touch S. Hladina vody ve vyrovnávacím zásobníku, jehož obsah je třeba neustále obnovovat, je rovněž sledována.

Dezinfekční jednotka KaRole ve společnosti Karel © KaRo B.V.

JUMO AQUIS touch S reguluje dezinfekci v zahradnickém centru © KaRo B.V.

Vyrovnávací nádrže a řídicí technika v zahradnickém centru Karel © KaRo B.V.

Vyrovnávací nádrže ovládané JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Výsledek projektu

S JUMO AQUIS touch S má zahradní centrum cibulovin centrální platformu pro zobrazování a regulaci kvality vody. Zařízení je dodáváno s velkým 5,5palcovým barevným displejem, který pomáhá poskytovat ucelený přehled o celém procesu úpravy vody v květinové zahradě. Vzdálené připojení k JUMO AQUIS touch S bylo realizováno připojením k routeru IXON. Takto lze procesní vodu kontrolovat prostřednictvím PC, tabletu nebo chytrého telefonu odkudkoli a kdykoli.