Příběh úspěchu - Skleník

Čerstvá voda pro cibule tulipánů

Společnost KaRo se sídlem v nizozemském Zwaagdijku dodává moderní elektrické a vodní technologie jak pro skleníkové zahradnictví, tak pro venkovní pěstování, jako jsou ovocné a rostlinné farmy. Tato společnost ze severního Holandska dostala od cibulovinového zahradnictví Karel Bolbloemen B.V. za úkol najít řešení pro regulaci hnojiv a dezinfekci provozní vody. Cibulky tulipánů se totiž pěstují ve vodě, kterou je třeba pravidelně obnovovat.

Úkol

Aby cibule tulipánů dobře prospívaly, musí voda splňovat specifické podmínky. Aby tomu tak bylo, je nezbytné správné měření a kontrola různých parametrů. Například pro správné hnojení je třeba přesně regulovat vodivost a hodnotu pH. Kromě toho byla pro pěstitele zahrad vytvořena směrnice pro dezinfekci užitkové vody. Cílem směrnic pro vypouštění procesní vody je zabránit pronikání emisí do povrchových vod, kanalizace a podzemních vod a také zabránit kontaminaci. Proto je nezbytné, aby byly dodržovány.

Mezi další požadavky patřilo sledování stavu naplnění vyrovnávacích nádrží a digitální připojení měřicí a regulační techniky, protože jak zahradní centrum, tak společnost KaRo chtěly na dálku sledovat průběh procesu.


Zavlažovací systém ve skleníku pro cibule tulipánů

Zavlažovací systém ve skleníku pro cibule tulipánů

Cibule tulipánů ve skleníku

Cibule tulipánů potřebují čistou vodu a přesně dávkované hnojivo

Řešení

Se svými četnými vstupy, ovládacími funkcemi a digitálními rozhraními je vícekanálový měřicí přístroj JUMO AQUIS touch S tím nejlepším řešením pro danou aplikaci. JUMO také dodalo různé elektrody pro měření hodnot pH, redox potenciálu, chlóru a vodivosti. Kromě toho společnost JUMO poskytla snímač pro sledování výšky hladiny ve vyrovnávací nádrži.

Společně s pěstitelem tulipánů byly příslušné hodnoty zjištěny na zařízení a zpracovány v JUMO AQUIS touch S. Příslušné měřené veličiny jsou měřeny připojenými senzory v procesní vodě. Dezinfekční prostředek a hnojivo jsou regulovány a dávkovány ve správných množstvích pomocí JUMO AQUIS touch S. Hladina vody ve vyrovnávacím zásobníku, jehož obsah je třeba neustále obnovovat, je rovněž sledována.

Dezinfekční jednotka KaRole ve společnosti Karel © KaRo B.V.

JUMO AQUIS touch S reguluje dezinfekci v zahradnickém centru © KaRo B.V.

Vyrovnávací nádrže a řídicí technika v zahradnickém centru Karel © KaRo B.V.

Vyrovnávací nádrže ovládané JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Výsledek projektu

S JUMO AQUIS touch S má zahradní centrum cibulovin centrální platformu pro zobrazování a regulaci kvality vody. Zařízení je dodáváno s velkým 5,5palcovým barevným displejem, který pomáhá poskytovat ucelený přehled o celém procesu úpravy vody v květinové zahradě. Vzdálené připojení k JUMO AQUIS touch S bylo realizováno připojením k routeru IXON. Takto lze procesní vodu kontrolovat prostřednictvím PC, tabletu nebo chytrého telefonu odkudkoli a kdykoli.

Erfolgsgeschichte Gewächshaus

Frisches Wasser für Tulpenzwiebeln

Die Firma KaRo aus dem niederländischen Zwaagdijk liefert moderne Elektro- und Wasser­technik sowohl für den Gewächs­haus­garten­bau als auch für Freiland­kulturen, wie Obst- und Pflanzenbau­betriebe. Von der Blumen­zwiebelgärtnerei Karel Bolbloemen B.V. wurde das nord­holländische Unternehmen beauftragt, eine Lösung für die Regulierung der Dünge­mittel und die Desinfektion des Prozess­wassers zu liefern. Schließlich befinden sich Tulpen­zwiebeln während ihres Wachstums im Wasser, das regelmäßig erneuert werden muss.

Aufgabenstellung

Für das gute Gedeihen von Blumenzwiebeln müssen im Wasser ganz bestimmte Bedingungen herrschen. Um diese zu gewährleisten, sind die korrekte Messung und Kontrolle verschiedener Parameter unerlässlich. Zum Beispiel ist es für die richtige Düngung essentiell, Leitfähigkeit und pH-Wert genau zu steuern. Außerdem wurde für Erzeuger im Gartenbau eine Richtlinie zur Desinfektion von Prozesswasser festgelegt. Richtlinien für die Einleitung von Prozesswasser haben das Ziel, Emissionen in Oberflächengewässern, Abwasserkanälen und im Grundwasser zu vermeiden und eine Kontamination zu verhindern. Sie sind deshalb unbedingt einzuhalten.

Weitere Anforderungen waren die Füllstandüberwachung der Puffertanks sowie die digitale Anbindung der Mess- und Regeltechnik. Denn sowohl die Gärtnerei als auch KaRo wünschten einen Remote-Einblick in den Prozessablauf.

Bewässerungsanlage im Gewächshaus für Tulpenzwiebeln

Bewässerungsanlage im Gewächshaus für Tulpenzwiebeln

Tulpenzwiebeln im Gewächshaus

Tulpenzwiebeln brauchen sauberes Wasser und präzise dosierte Düngung

Lösungsansatz

Das Mehrkanalmessgerät JUMO AQUIS touch S stellt mit seinen zahlreichen Eingängen, Steuerfunktionen und digitalen Schnittstellen die optimale Lösung für die Anwendung ist. Zur Messung von Redox- und pH-Wert, Chlor und Leitfähigkeit lieferte JUMO die verschiedenen Elektroden sowie einen Füllstandsensor für die Überwachung des Pufferspeichers.

Gemeinsam mit dem Züchter wurden vor Ort die relevanten Werte ermittelt und im JUMO AQUIS touch S verarbeitet. Die angeschlossenen Sensoren messen die jeweiligen Größen im Prozesswasser und der JUMO AQUIS touch S regelt vollautomatisch die richtige Dosierung von Desinfektion und Düngung. Zusätzlich wird der Füllstand im Pufferspeicher überwacht.

Desinfektionsanlage von KaRo in der Gärtnerei Karel © KaRo B.V.

JUMO AQUIS tocuch S steuert die Desinfektion in der Gärtnerei © KaRo B.V.

Puffertanks mit Steuerungstechnik in der Blumengärtnerei Karel © KaRo B.V.

Puffertanks mit der Steuerung durch den JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Projektergebnis

Mit dem JUMO AQUIS touch S verfügt die Blumenzwiebelgärtnerei Karel über eine zentrale Plattform zur Anzeige und Steuerung der Wasserqualität. Über das große 5,5-Zoll-Farbdisplay bietet er eine übersichtliche Darstellung der gesamten Wasseraufbereitung im Blumenzwiebelgarten. Für die Remote-Verbindung wurde ein IXON-Router am JUMO AQUIS touch S angeschlossen. So kann das Prozesswasser jederzeit und überall per PC, Tablet oder Smartphone kontrolliert werden.