More than sensors+automation
Hledat

Certifikáty

Upsaná úroveň

S cílem závazně si stanovit a kdykoliv přezkoušet naše vlastní nároky, pratikujeme ve všech oblastech našeho podnikání systém managementu, který spolu vzájemně spojuje péči o kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Jednotlivé procesy probíhající v našem podniku jsou detailně dokumentovány a průběžně sledovány interními a externími audity. Nejmodernější zkušební a kontrolní systémy podporují výrobní proces od vstupu materiálu až po nakládání s odpady.
Získané certifikáty podle ISO 9001 a ISO 9001 IQNET v platném znění potvrzují splnění našich nároků. Kvalita, která žije.

ISO 9001 v platném znění

ISO 9001 IQNET v platném znění