More than sensors+automation
Hledat

Jiskrově bezpečný průmyslový měřicí snímač vlhkosti, teploty a odvozených veličin (90.7025)

Vlastnosti

Pro měření relativní vlhkosti vzduchu a teploty

  • volitelně jsou k dispozici výpočty rosného bodu, absolutní vlhkosti, směšovacího poměru a vlhké teploty
  • uživatelsky přívětivý, koncept modulárních měřicích snímačů
  • inteligentní výměnné sondy s uloženými kalibračními koeficienty
  • odolnost teploty od -70 do +180 °C (v závislosti na typu sondy)
  • odolnost tlaku do 100 bar (v závislosti na typu sondy)
  • bezpečný provoz celého zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu kategorie 1G / zóna 0 a 1D / zóna 20 s ochranným krytem (EU)
  • sledovatelnost podle NIST (obsahuje certifikát)

Aplikace

  • pro měření v náročných průmyslových aplikacích
  • pro měření v drsných provozních podmínkách

Popis

Nejlepší ve své třídě pro náročná měření v Ex-oblastech.

K dispozici je pět typů přístrojů, které zaručují vysoký stupeň flexibility:
          typ 907025/61: pro nástěnnou montáž,
          typ 907025/63: s malou kabelovou sondou pro základní aplikace do 120 °C,
          typ 907025/64: pro procesní tlaky do 100 bar a vakuové použití,
          typ 907025/65: pro vysoké procesní teploty do +180 °C,
          typ 907025/68: pro tlaková potrubí do 40 bar.

Tyto jiskrově bezpečné průmyslové měřicí snímače byly vyvinuty pro splnění potřeb přesného a bezrizikového sledování vlhkosti v potenciálně výbušných oblastech.
Tato řada nastavuje standardy pro snadnou montáž a uživatelskou přívětivost. Modulární koncepce sestává ze čtyř částí, které od sebe lze oddělit (držák na stěnu, spodní část pouzdra, elektronická jednotka a sonda), čímž se podstatně zjednodušuje montáž, provoz a údržba. Pomocí pěti vyměnitelných sond je k dispozici univerzální použití pro téměř všechny aplikace.
Při výměně sondy není potřeba rekalibrace, protože všechny kalibrační koeficienty jsou již uloženy v paměti samotné sondy a jsou přeneseny do centrální jednotky při připojení sondy. Konstrukční typy sond se ale neliší od osvědčených standardních verzí průmyslové řady, která nabízí 2 m, 5 m nebo 10 m vedení senzoru. Jsou k dispozici také speciální varianty hlavic senzorů, které umožňují použití při podtlaku a přetlaku od 0 do 100 bar a při vysokých procesních teplotách do 180 °C.

Tyto jiskrově bezpečné průmyslové měřicí sondy jsou první volbou při měření vlhkosti, teploty a odvozených veličin. Měřící sondy jsou extrémně robustní a jsou založeny na nejnovějších senzorových technologiích. Díky elektronicky řízenému mikroprocesoru a velkému počtu možností měřicích sond je lze aplikovat s vysokou mírou flexibility. Při objednávání může uživatel přímo zadat konfigurační parametry měřicí sondy.
Měřící sondy mohou být kompletně instalovány v oblastech, které jsou klasifikovány jako trvale potenciálně výbušné. Tyto oblasti zahrnují hořlavé plyny i hořlavý prach.

Volitelné rozšíření softwaru umožňuje integrovanému mikroprocesoru počítat odvozené veličiny vlhkosti (rosný bod Td (°C), absolutní vlhkost a (g/m³), ​směšovací poměr x (g/kg) a vlhkou teplotu Tw (°C)) . Standardně jsou jiskrově bezpečné měřicí snímače vybaveny analogovým výstupem (4 ... 20 mA). Navíc je lze volitelně vybavit dalším analogovým výstupem a integrovaným displjem LCD / ovládacím panelem.
Všechny měřící sondy jsou vybaveny senzory, které jsou založeny na technologii tenkých vrstev. Neustálý vývoj a zdokonalování těchto senzorů je podpořen více než 20 lety zkušeností. Snímače se vyznačují nejvyšší přesností, spolehlivostí a stabilitou.

Poznámka:
Připojení k napájecímu napětí (12 ... 28 V DC) při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být provedeno prostřednictvím jiskrově bezpečného zdroje nebo přes oddělovací bariéry. Při použití v kategorii 1 (zóna 0) musí být na jeden kanál použit jiskrově bezpečný napájecí zdroj (např. typ JUMO 707530/38). Při použití v kategoriích 2 + 3 (zóna 1 + 2) jsou dostatečné oddělovací bariéry. Ty nejsou součástí dodávky JUMO.
Další informace naleznete v aktuálním návodu k použití, který je dodáván společně s měřicím snímačem!

Dokumentace
Prospekt
eLearning kurz (video kurz k produktu)
Příslušenství

Příslušenství - položka

Obj. číslo Popis položky Cena / kus
Kalibrační blok vlhkosti: 33%rF "MgCl2" Cena na dotaz
Kalibrační blok vlhkosti: 53%rF "Mg(NO3)2" Cena na dotaz
Kalibrační blok vlhkosti: 76%rF "NaCl" Cena na dotaz
Nerezový-sintrovaný filtr (12mm) "HM47280SP" Cena na dotaz
PPS-filtr s nerezovou sítí (12mm) "DRW010281SP" Cena na dotaz
PPS-filtr (12mm) "DRW010276SP" Cena na dotaz
Instalační set do kanálu 210697" (907023)(907025) Cena na dotaz
Nerezová montážní příruba "210696"(907023)(907025) Cena na dotaz

Příslušenství - produktové skupiny

Jiné zajímavé produkty