More than sensors+automation

Se spínaným výstupem

Snímače vlhkosti a teploty pro průmyslová použití (90.7023)
Snímače vlhkosti a teploty pro průmyslová použití (90.7023) Metrologisches Zertifikat

Pro měření relativní vlhkosti vzduchu a teploty

 • měření v celém rozsahu 0 ... 100 % RH
 • odolnost teploty od –70 do +180 °C (v závislosti na typu sondy)
 • odolnost do tlaku 100 bar (v závislosti na typu sondy)
 • robustní kovové pouzdro, stupeň krytí IP65
 • vynikající přesnost a stabilita
 • grafické zobrazení trendu a historie měření posledního roku
 • sledovatelnost podle NIST
 • k dispozici také s výpočtem a výstupem rosného bodu, absolutní vlhkosti, směšovacího poměru, vlhké teploty, entalpie, objemové koncentrace, tlaku vodní páry a diferenční teploty

Hygrostaty (hygrometrické) (90.7032)
Hygrostaty (hygrometrické) (90.7032)

Pro jednoduchou dvoubodovou regulaci relativní vlhkosti vzduchu

 • v prostorovém a kanálovém provedení
 • dostupné také v provedení se skrytým ovládacím prvkem
 • v kanálovém provedení může být používán něpřetržitě v oblastech s vysokou vlhkostí
 • prostorové provedení je také vhodné pro zapuštěnou instalaci
 • s bezpotenciálovými přepínacími kontakty
 • není potřeba žádné dodatečné napájení (pasivní provoz)
 • bezúdržbový snímací prvek při provozu v čistém prostředí