More than sensors+automation
Hledat

JUMO Wtrans p Převodník tlaku s bezdrátovým přenosem měřených hodnot (40.2060)

Vlastnosti

Vlastnosti: pro stacionární a mobilní měření tlaku

 • 0 ... 250 mbar až 0 ... 600 bar (relativní tlak)
 • 0 ... 600 mbar až 0 ... 25 bar (absolutní tlak)
 • vysílací frekvence 868,4 MHz
 • dosah ve volném prostoru až 300 m
 • sledování stavu baterie
 • volitelně v kombinacích: analogový výstup, sériové rozhraní a reléový kontakt v příslušném přijímači pro montáž na lištu
 • konfigurovatelný pomocí komfortního setup programu pro PC
 • vysílací interval nastavitelný pomocí setup programu (0,5 ... 3600 s)
 • konfigurovatelná identifikace
 • uživatelská linearizace (páry hodnot v tabulkové formě nebo polynom 4. řádu)
 • "online graf" měřených hodnot

Výhody pro zákazníka

 • bezpečný v procesu
  Senzory jsou vysoce přetížitelné a dlouhodobě stabilní. Vysoká kvalita každého převodníku je zabezpečena díky 100 %-výstupní kontrole na plně automatizovaném měřicím a kalibračník zařízení.
 • časově úsporný, nekomplikovaný a mnohostranný

  Konfigurace volně programovatelného převodníku se provádí pomocí komfortního setup programu a PC nebo notebooku, který se k převodníku připojí pomocí běžného kabelu mini USB. Jednou vytvořenou konfiguraci lze snadno přenášet na další přístroje. Stacionární zařízení nebo mobilní systém, nasazení na obtížně přístupných místech nebo na rotujících tělesech: použití JUMO Wtrans p redukuje náklady na instalaci a montáž – ať už u nově koncipovaných zařízení nebo při dodatečném osazení stávajících měřicích míst. Úspora kabeláže a možnost měřit tlak i tam, kde pokládka kabeláže není možná nebo je technicky i finančně příliš nákladná..

 • uživatelsky orientovaný
  Pro implementaci speciálních aplikací slouží uživatelská linearizace. Na základě zadání až 40 párů hodnot je přitom možné zvolit lineární aproximaci nebo nechat vyhodnotit specifickou charakteristiku určenou polynomickou funkcí čtvrtého řádu. Alternativně lze polynomickou funkci implementovat přímým zadáním jejích parametrů. Další  vlastností konfiguračního setup programu je možnost záznamu diagramu měřených hodnot, tzv. Online Chart. Toto grafické sledování slouží k analýze a dokumentování měřených hodnot během uvádění do provozu.

 

Aplikace

 • náhrada kabelových snímačů, pokud pokládka kabelů je technicky nebo finančně náročná
 • prostorová mobilita: nasazení na pohyblivých, rotujících, pojízdných nebo jinak volně montovaných komponentech
 • neomezená flexibilita, např. dočasná měření, kdy odpadá časově náročná montáž a instalace
 • hygienické procesy

Popis

Převodník tlaku s bezdrátovým přenosem Wtrans p je určen pro průmyslové aplikace. Ve spojení s přijímačem Wtrans se používá ke stacionárnímu nebo mobilnímu vyhodnocování tlaku v kapalných a plynných médiích. Převodník tlaku pracuje na piezorezistivním, popř. tenzometrickém principu.

Měřené hodnoty se bezdrátově přenáší na přijímač systému Wtrans. Na straně přijímače se zobrazují a v digitální formě jsou k dispozici na rozhraní RS485 a dále jako unifikované elektrické signály na analogových výstupech. Volitelně lze na přijímači signalizovat různé alarmy pomocí dvou reléových výstupů.

Převodník tlaku lze montovat v libovolné poloze. Je třeba zajistit optimální směrování vzhledem k přijímači. Rozsah okolních teplot, ve kterých lze přístroj nasadit, je od -30°C do +85°C.Vysílací frekvence měřicího systému Wtrans je 864,4 MHz (Evropa). Tato frekvence je značně odolná vůči externím rušivým vlivům a dovoluje přenos rovněž v drsném průmyslovém prostředí. Pokud se na straně přijímače použije externí anténa s držákem a s 3 m anténním vedením, činí dosah ve volném prostoru až 300 m. K napájení převodníku slouží lithiová baterie 3,6 V (velikost C).

Konfigurace volně programovatelného převodníku se provádí pomocí komfortního setup programu a PC nebo notebooku, který se k převodníku připojí pomocí běžného kabelu mini USB. Další  vlastností konfiguračního setup programu je možnost záznamu diagramu měřených hodnot, tzv. Online Chart. Toto grafické sledování slouží k analýze a dokumentování měřených hodnot během uvádění do provozu.

Další vysílače pro teplotu a napětí:
• typový list 902930
• typový list 707060
Odpovídající přijímač Wtrans:
• typový list 902931

Dokumentace
Prospekt
Software

Vemte prosím na vědomí naše Všeobecné obchodní podmínky a dále doplňující klausule k odstavci 1.4 VOP.

Obj. číslo Popis položky Cena plné verze
00488887

Setup program JUMO Wtrans

Download  216.exe (30-denní zkušební verze)  (61.8 MB)

Další informace
Cena na dotaz
00549067

Setup program Wtrans vč. funkce "online graf"

Download  216.exe (30-denní zkušební verze)  (61.8 MB)

Další informace
Cena na dotaz
Příslušenství

Příslušenství - položka

Obj. číslo Popis položky Cena / kus
USB kabel, konektor A, konektor B mini, 3m Cena na dotaz
před-konfigurace (služba) Cena na dotaz
Servisní výjezd Cena na dotaz

Příslušenství - produktové skupiny

Jiné zajímavé produkty