More than sensors+automation

Bimetalové teplotní spínače s pevně nastaveným bodem sepnutí (60.8301)

Vlastnosti

  • Electromechanical temperature switch with a fixed switching temperature
  • Screw-in spigot similar to DIN 3852
  • Simple mounting

Výhody pro zákazníka

Energy saving
No additional auxiliary energy is required for temperature measurement. For this reason, the temperature switch offers a decisive advantage.

Time-saving
Use of a bimetal temperature switch means that the capillary line does not need to be laid. Screw threads allow the temperature switch to be directly screwed into the process.

Aplikace

For local temperature monitoring, control, and signaling

  • In cooling and heating circuits
  • In compressors
  • In engines

Popis

Bimetalové teplotní spínače jsou univerzálně nasaditelné. Oblasti nasazení jsou např. při hlídání, řízení a signalizaci teploty, v oblasti chladírenství resp. topenářské techniky, také i v kompresorech a motorech.
Teplotní spínač může být použit také - v ohraničeném rozsahu - jako regulátor teploty. 
Změna teploty se přenáší přes armaturu na bimetalový kov.
Pokud je dosažena hodnota spínacího bodu, dojde k sepnutí spínače.

Dokumentace
Prospekt