More than sensors+automation

JUMO tecLine ClO2 a O3, Senzor oxidu chloričitého a ozonu (20.2634)

Vlastnosti

  • dvouelektrodový princip
  • jednoduchá kalibrace
  • integrovaná teplotní kompenzace
  • osvědčený měřicí systém

Aplikace

  • dezinfekce pitné vody
  • dezinfekce plaveckých bazénů

Popis

Tyto membránové amperometrické senzory jsou určeny pro měření koncentrace oxidu chloričitého a ozonu ve vodných roztocích (např. v pitných, bazénových, servisních, procesních a chladicích vodách).
Pomocí měřicí sondy pro oxid chloričitý lze měřit oxid chloričitý v provozech používajících chlorit/chlorin a chlorit / kyselinu chlorovodíkovou.
Sonda pro ozon lze mimo jiné použít pro měření elektrolyticky generovaného ozonu.
Senzory nejsou vhodné pro detekci absence oxidu chloričitého nebo ozonu.
Integrovaná elektronika senzorů poskytuje teplotně kompenzovaný proudový signál 4 ... 20 mA. Pro kalibraci se používá následný přístroj (zobrazovač, regulátor, zapisovač, PLC atd.).
Sondy mohou být připojeny přímo k vhodnému zobrazovači a regulátoru.
Pro kombinaci s těmito senzory jsou obzvláště vhodné dva zobrazovače/regulátory JUMO dTRANS AS 02 (typový list 202553) a JUMO AQUIS 500 AS (typový list 202568). Poskytují napětí potřebné pro napájení sondy a umožňují snadný způsob kalibrace měřicího systému.

Dokumentace
Prospekt
Příslušenství

Příslušenství - položka

Obj. číslo Popis položky Cena / kus
202811/30-0000-00-308/055 Cena na dotaz
Kompletní úhlový držák pro průtočné armatury; (209791) Cena na dotaz
Náhradní set pro chlor/chlordioxid/ozon Cena na dotaz
Náhradní set pro ozon (202634/51 chemikálie a aktivní látky);(membrána/brusný p.);(PG209791) Cena na dotaz
Náhradní set pro ozon (202634/52 chemikálie a aktivní látky);(membrána/brusný p.);(PG209791) Cena na dotaz
Náhradní set pro 202636/.. pro rozsah 0..500 mg/l; (membrána/brusný p.); (PG209791) Cena na dotaz
Ersatzteil-Set für 202634/47; MB 0..2000 (membrána/brusný p.); (PG209791) Cena na dotaz
Speciální elektrolyt pro chlordioxid (202634/45 a 202634/46); PG209791 Cena na dotaz
Speciální elektrolyt pro ozon (202634/50); (PG209791) Cena na dotaz
Speciální elektrolyt pro ozon (202634/51, chemikálie a povrchově aktivní látky); (PG209791) Cena na dotaz
202811/20-0000-10-308-000 Cena na dotaz