More than sensors+automation
Hledat

Kalibrační služba

Když záleží na přesnosti!

Naše nabídka služeb

Téměř u všech procesů rostou požadavky s ohledem jak na vyšší přínos a kvalitu, tak na snižování nákladů. S tím je úzce spjata redukce nejistot měření při vyhodnocování procesních parametrů. K nejdůležitějším procesním parametrům patří teplota.
S cílem nabídnout přesnou, reprodukovatelnou a navázanou kalibraci, zřídila firma JUMO v roce 1992 vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř teploty DKD (Deutsche Kalibrierdienst), popř. spolupracuje s tuzemskými akreditovanými laboratořemi.

Vaše výhody

  • Akreditace podle DIN EN ISO / IEC 17025
  • Kalibrace odporových teploměrů a termočlánků (rovněž s vestavěným převodníkem), dataloggerů, zapisovačů a přímo ukazujících elektronických teploměrů
  • Rozsah kalibrace -80 °C až +1100 °C, popř. v rámci akreditace partnerské laboratoře
  • Kalibrace cizích produktů jako služba s výhodným poměrem výkon/cena
  • Cenově výhodné sériové kalibrace platinových odporových teploměrů v rozsahu 0 °C až 150 °C

Kontakt

Ing. Pavel Novák
Telefon: +420 541 321 113
Fax: +420 541 211 520
E-mail: pavel.novak@jumo.net

Ing. Milan Levardi
Telefon: +420 541 321 113
Fax: +420 541 211 520
E-mail: milan.levardi@jumo.net